Oekraïne

De commissie gezamenlijke kerken, het kerkelijk noodfonds, gaat voor mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen en daardoor niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien een bijdrage verstrekken. Deze bijdrage kan worden aangevraagd via het Sociaal Wijkteam.

DPZ verder actief voor Oekraïne

De commissie gezamenlijke kerken, het kerkelijk noodfonds waarin 7 Zwolse diaconieën participeren en samenwerken, gaat voor mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen en daardoor niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien, een bijdrage verstrekken. In principe is deze bijdrage voor één week. Met de gemeente Zwolle zijn gesprekken gaande of zij dit willen overnemen. De bijdrage van de commissie heeft dan ook het karakter van een overbruggingskrediet. Een aanvraag hiervoor kan worden ingediend via de 5 Sociale Wijkteams van Zwolle (tijdens de inloopspreekuren). Zie hiervoor www.swtzwolle.nl. Ook kan en mag voor meer informatie contact worden opgenomen met ondergetekende.

Verder is het Diaconaal Platform betrokken bij de organisatie ‘Zwolle voor Oekraïne’. Deze informatie nogmaals bijgevoegd.

Ook zitten we als DPZ aan tafel bij een overleg tussen de Oekraïense gemeenschap in Zwolle, het Sociaal Wijkteam en Travers. Veel informatie krijgen we zo uit de eerste had en soms zijn we zelf die eerste hand. We komen elke dag meer te weten. Dus kom gerust met vragen. Als DPZ beschikken via onze kanalen over de meest actuele en juiste informatie.

GROTE INZAMELACTIE IN ZWOLLE VOOR OEKRAÏNE


Dringend behoefte aan goederen voor de Oekraïne! Helpt u ook mee?
Ook in Zwolle wordt er van alles georganiseerd om de mensen in de Oekraïne te helpen. Om deze hulp zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben een aantal mensen en organisaties de handen in één geslagen. Wat oorspronkelijk het initiatief was van Zwollenaar Marijke Smelt, is binnen twee weken uitgegroeid tot een organisatie van ruim 400 vrijwilligers.

Eind februari werd de Facebookgroep ‘Hulp aan Oekraïne vanuit Zwolle’ opgericht. Al snel kreeg deze groep heel veel leden en stroomde de hulpvragen én de aanbiedingen om te helpen binnen. Sindsdien zijn een aantal mensen dag en nacht bezig om een organisatie op touw te zetten om al deze hulp te coördineren.
Hulp: vraag en aanbod
Vanuit de Oekraïne worden we rechtstreeks benaderd door mensen die een gastgezin zoeken. Door die contacten weten we ook aan welke goederen er in Oekraïne behoefte is. Maar we worden ook benaderd door partijen (zowel particulier als bedrijven) die voor ons naar de Oekraïne willen gaan om goederen te brengen.

Zie de inzamelingspagina voor Oekraine.

Inzamelactie kerken voor Oekraïne

Wat hebben we nodig!? 

LET OP: ALLEEN SCHONE EN HELE GOEDEREN WORDEN INGENOMEN 

We zijn druk bezig met het verzamelen van goederen die richting Oekraïne kunnen. Daarbij hebben we jullie hulp nodig.  Onderstaande lijst bestaat uit goederen waar op dit moment behoefte aan is:  

– Bedden (zo licht mogelijk)  – Stapelbedden – Schone matrassen  – Hoofdkussens – Dekens – Lakens  – Kussenslopen – Dekbedovertrekken – Thermokleding – Ondergoed  – Sokken  – Babyvoeding – Kleding voor kinderen, geen jassen  – Pampers/luiers – Billendoekjes – Zeep – EHBO kit  – Verband  – Pleisters  – Maandverband  – Knuffels (niet al te groot en schoon) – Blikken macaroni, spaghetti, rijst, meel, groenteconserven (geen glas)  

Inleveren kan vanaf maandag 7 maart. Iedere werkdag tussen 14:00-17:00 en van 19:00-21:00 aan de Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB, Zwolle. 

Let erop dat je kwalitatief goed spul brengt. Spullen die kapot of oud en versleten zijn kunnen we niet gebruiken. Kleding gesorteerd aanleveren.  Alvast super bedankt voor jullie hulp en aanbod! We hopen op deze manier met elkaar veel mensen te kunnen helpen in deze moeilijke tijd.

Kerken Zwolle helpen Oekraïne

Spontane acties brengen kerken Zwolle en vrijwilligers in vol overleg bij elkaar voor noodhulp aan vluchtelingen en slachtoffers van de oorlog die Oekraïne is overkomen.

Voor nu is een eerste taakverdeling opgezet:

Taak 1: informeren aan welke spullen behoefte is en die inzamelen waarbij het inzamelen al is begonnen.

Taak 2: Organiseren van gastgezinnen voor gevluchte Oekraïners waarbij de eerste 150 aanmeldingen binnen zijn.

Taak 3: het Installeren van een noodnummer voor gelden. Dit is geregeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente die aangewezen is als kasbeheerder. Donaties kunt u overmaken naar: NL12 RABO 0373 7399 66 Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Hulp Oekraïne De inzameling wordt voor acties in en van uit Zwolle gebruikt.

Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden dan kan dat via de Stichting Present Zwolle.

Voor vragen kunt u terecht bij oekrainezwollehulp@gmail.com

Wilt u de actualiteit van de acties volgen dan kan dat via facebook of deze berichten site van DPZ.

voor ieder die meewerkt en meehelpt zeggen we bij voorbaat al hartelijk dank namens de noodhulp behoeftigen in Oekraïne

Oecumenische gebedsviering

In de week van gebed wordt op vrijdag 21 januari vanuit de Basiliek OLV te Zwolle een oecumenische gebedsviering verzorgd door diaken Fokke van Dalen (parochie Thomas a Kempis) met medewerking van Wiebe Feenstra (Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle). Het geheel wordt ondersteund door het Podium van Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle. U kunt meebidden vanaf even voor zeven uur ’s avonds via de streaming O.L.V. Basiliek Zwolle – Kerkdienstgemist.nl Wij vinden het heel fijn als u met ons mee bid.

Duurzaamheid als thema op het diaconaal beraad

Het diaconaal beraad van het DPZ wordt op 29 november in de avond in de Jeruzalemkerk ingeleid op het thema duurzaamheid door Roelof (Roel) Kuiper (Mariënberg, 5 april 1962). Roel Kuiper is een Nederlandse historicus, filosoof, politiek theoreticus en politicus. Hij is lid van de ChristenUnie en maakte voor deze partij vanaf juni 2007 twaalf jaar deel uit van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Kuiper is daarnaast rector en bestuursvoorzitter van de Theologische Universiteit in Kampen, waar hij ook doceert als hoogleraar ‘Christelijke identiteit’. aanmelden kan via consulent@diaconiezwolle.nl

Recht doen en gerechtigheid

Onder een initiatief van het DPZ Missionaire keren en het “tearfund” wordt op 30 oktober as. een conferentie gehouden waarin het brengen van ‘herstel’ centraal staat. De organisatie “The Justice Conference” laat je ontdekken wat herstel en gerechtigheid met elkaar te maken hebben en je ziet hoe je zelf herstel kunt brengen. Sprekers en artiesten delen hun verrassende ontdekkingen op dit gebied. We staan stil bij de rauwheid en het verdriet van onrecht in de wereld, maar vieren ook de schoonheid van genezen verbindingen. Aanmelden en informatie is via de website te regelen.

Infomarkt

DPZ start met de voorbereiding om een infomarkt te organiseren in het begin van 2022. De organisatie zal in samenwerking met Present opgestart worden en dient om bekendheid te geven aan sociaal actieve organisaties in het diaconale / sociale domein.