Kinderarmoede

We zijn heel blij dat enkele weken geleden een nieuwe editie van de Herbergkrant is verschenen en we daarin konden schrijven hoe we er in onze mooie stad voor kinderen die leven in armoede, willen zijn, zie de ingesloten PDF. Omdat zo voorstelbaar is dat mensen in deze tijd minder snel een Herbergkrant kopen, is dit artikel nu voor verdere publicatie beschikbaar.

Freddy Eikelboom, Joop van Ommen en Jan de Beer

PDF uit Herbergkrant

Barmhartige Samaritaan weer terug geplaatst

In Oktober 1957 werd het beeld van de Samaritaan geplaatst in het toen nieuw gebouwde verpleegsterhuis van ziekenhuis De Wezenlanden. Na afbraak in 2019 is op 5 november j.l. het toenmalig geplaatste kunstwerk van August Manche door wethouder Ed Anker onthuld.

Foto Lia Smit ’20

Diaconaal beraad

in verband met de aangescherpte Corona beperking van het kabinet heeft de stuurgroep besloten het diaconaal beraad van 16 november te laten vervallen

Actie voor de Voedselbank Zwolle.

20 maart 2020 Binnen het Diaconaal Platform was het een idee om de Voedselbank te ondersteunen met een voedselactie.
De horeca Zwolle heeft het afgelopen weekend z’n voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit is voor de korte termijn belangrijk. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig.
Op dit moment merkt de Voedselbank Zwolle dat de aanvoer in natura stagneert doordat kerken, scholen en andere organisaties gesloten of niet actief zijn.
In principe koopt de Voedselbank zelf geen voedsel, omdat men wil voorkomen dat goed voedsel wordt weggegooid.
In de huidige situatie is men het meest geholpen met giften en andere donaties. De Voedselbank kan bij de supermarkten tegen inkoopprijs kopen waardoor het geven van donaties nu extra belangrijk en aantrekkelijk is. Bovendien is het goedkoper, effectiever en veiliger dan een voedselactie doordat er geen menselijk contact is.
Men volgt hierbij nauwgezet de voorschriften van RIVM en de Voedselbanken Nederland.
Het Diaconaal Platform wil de Diaconieën en de leden van de kerken oproepen om (extra) te geven aan de Voedselbank Zwolle, zodat de voedselvoorziening van alle Zwollenaren gegarandeerd is.
Het IBAN-rekeningnummer is: NL 56 INGB 0001 4861 19
t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o. o.v.v. Aankoop voedsel.

Klik hier voor het laatste nieuws van Freddy Eikelboom, Joop van Ommen en Jan de Beer
200331 Zwollenaren steunen massaal Voedselbank definitieve versie.pdf

Handreikingen diaconaal handelen ten tijde van de Corona crisis.

17 maart 2020 Het Diaconaal Platform bied in een aantal documenten handreikingen aan diaconieën of individuen in mogelijk handelen naar een ander die juist nu hulp nodig heeft en niet gezien wordt.
Verder zijn opgenomen een aantal activiteiten en mogelijkheden in Zwolle.
De Handreiking willen we geen statisch document doen laten zijn. Het DPZ staat open voor aanvullingen, suggesties en ideeën. Geef deze gerust door.

17 mrt 20 Handreiking en tips in tijden van de Coronacrisis
Update met aanvullingen “Handreikingen en tips”