Week van gebed 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

Op vrijdagavond 20 januari aanstaande wordt door het Diaconaal Platform een oecumenische gebedsviering gehouden in de st. Jozefkerk aan de Ministerlaan. Thematiek: “Doe goed, zoek recht”. Aanvang is 19:00 uur. Voorganger permanent rk diaken Fokke van Dalen.

Zwolle deelt Warmte

Noodfonds gestart

Met ‘Zwolle deelt warmte’ vragen we uw/jouw aandacht voor mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief van de Commissie Gezamenlijke Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle.

We zorgen voor financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen. Deze ondersteuning door de Commissie Gezamenlijke Kerken is voor de korte termijn, totdat er langdurige ondersteuning door een andere organisatie of de gemeente Zwolle geboden kan worden. Het gaat hier dan ook om een eenmalige tegemoetkoming.

Noodfonds
De Commissie Gezamenlijke Kerken is een kerkelijk noodfonds van meerdere diaconieën van Zwolse kerken dat al sinds 1988 bijdragen verleent aan inwoners van Zwolle die niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. De Diaconie van de Protestantse Gemeente is de penvoerder. De PCI van de parochie Thomas a Kempis en het rectoraat St. Thomas van Aquino is één van de dragende partijen van de commissie.

Leefgeld

De bijdrage van het noodfonds is een opstart naar meer structurele hulp in de vorm van de Voedselbank of buurten voor een boodschap voor mensen onder de 130% minimum inkomen. Daarnaast is het eerste leefgeld bedoeld voor hen die boven de norm van 130% vallen totdat hier ook meer structurele hulp van bijvoorbeeld een Sociaal Wijkteam, Sociaal Raadslieden of SchuldHulpMaatje geboden kan worden. De gemeente Zwolle heeft toegezegd het leefgeld om de reden van noodhulp door energiekosten niet te korten op voorzieningen.

Help ook mee!
We vragen u/jou om een financiële bijdrage te leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken.

Dit kan via het rekeningnummer NL12 RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. ‘Zwolle deelt warmte’.

Aanvraagformulier

Hulpaanbieders

Deze actie wordt mede ondersteund door het Diaconaal Platform Zwolle.

Alvast hartelijk dank!

Vredesweek 2022 met activiteiten

Doe je mee met het bouwen aan  een Vredesengel?

De Vredesweek gaat dit jaar over “Generatie Vrede staat op!” Daarom nodigen we kinderen uit om samen met kunstenares Jacomijn Schellevis verder te bouwen aan een Vredesengel. Op 17 september onthullen we de Vredesengel aan het begin van de Walk of Peace. Deze vredeswandeling is dit jaar in de wijk  Assendorp .

Dit is een initiatief van het Vredesplatform Zwolle www.vredesplatformzwolle.nl en de Kinderraad.

Of noteer een datum en activiteit uit het programma van 17 tot en met 25 september en zie alvast naar het programma in de flyer voor pagina of de flyer binnen pagina. Je kunt gewoon langs komen bij de activiteit.

De Stadsdialoog op 3 juni!


Na een aantal digitale stadsdialogen vinden wij het geweldig dat wij u nu weer live mogen ontmoeten! De Stadsdialoog heeft het thema Gezondheid en Armoede. Rondom dit thema organiseren verschillende partijen interactieve workshops. Wij ontmoeten u graag op 3 juni bij het SIO!


Datum: 3 juni 2022
Inloop: Vanaf 9.00 uur
Programma: 9:30-12:00 uur met aansluitende lunch
Plaats: SIO Zwolle, Thorbeckelaan 2, Zwolle
Aanmelden: Aanmelden kan onderaan dit bericht


Workshops: U kunt aan 2 van de 5 onderstaande workshops deelnemen. U hoeft zich hier niet van tevoren voor aan te melden.
Blijf in beweging!
Sporten is goed voor lichaam en geest en gezamenlijk sporten levert waardevolle sociale contacten op. Maar sporten is niet altijd vanzelfsprekend als je moet rondkomen van een krap budget. SportService Zwolle ondersteunt en motiveert inwoners die toch graag in beweging komen met verschillende projecten.
Buurtsportcoach Maaike van Vugt werkt in Holtenbroek en boekt mooie resultaten met zowel volwassenen als kinderen. Zij vertelt graag meer over hun aanpak, over het maatwerk dat vaak mogelijk is, óók als je net boven het sociaal minimum leeft.
Gezond opgroeien in armoede
Gezond opgroeien in armoede is niet vanzelfsprekend. Passende kleding, een fiets, een goed bed en matras, kunnen sporten. Het zijn vaak grote kostenposten voor ouders. Hoe kunnen we signaleren en hoe werken we als partijen in de stad goed samen? Hoe leg je het eerste contact met ouders? Basisschool Het Carillon en de GGD geven inzicht in cijfers en de praktijk.
Met weinig poen toch gezond doen?!
Gezond eten is vaak duur. Zeker nu de prijzen stijgen. Hoe kun je met een klein budget alsnog een gezonde maaltijd op tafel zetten? En hoe verhouden de keuzes rondom gezond eten zich tot de andere uitdagingen van rondkomen van een klein budget? Studenten van Windesheim dagen u graag uit om op interactieve wijze te ervaren voor welke keuzes u komt te staan in deze situatie.
Vervuilde woningen en mensen met verzameldwang
Gerard Oosterlaar is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij GGD IJsselland en werkt als traject begeleider Hygiënische probleem huishoudens. Samen met psychiater Aukelien van Nijen vertelt hij over vervuilde woningen en mensen met verzameldwang. Schaamte, sociaal isolement en zorgmijding spelen een belangrijke rol. Aukelien gaat in op de psychiatrische aspecten van hoarding (verzameldwang) en belicht de relatie met armoedeproblematiek.
Armoede & energie: hoe houden we energie betaalbaar?’
Een gezond huis is ook een warm huis. Maar met de huidige energieprijzen is dat voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Energiearmoede neemt hierdoor snel toe. Mensen hebben een te laag maandbedrag of zijn juist bang om energie te gebruiken. Terwijl we met kleine maatregelen of ander gedrag energie kunnen besparen. Hoe helpen we mensen met energie besparen en het isoleren van hun huis? Hoe signaleren we deze problemen? Welke tools zijn er al en wat mist er nog?
Het programma:
09:30 – 09:45 uur Opening Stadsdialoog door dagvoorzitter Francien Lange
09:45 – 10:30 uur Workshopronde 1
10:30 – 10:45 uur Pauze (15 minuten)
10:45 – 11:30 uur Workshopronde 2
11:30 – 11:45 uur Samenvatting workshops
11:45 – 11:55 uur Belangrijke mededelingen/initiatieven vanuit deelnemers
11:55 – 12:00 uur Afronding
12:00 – 12:30 uur Napraten en elkaar ontmoeten met een kleine lunch
Aanmelden
Wij zien u graag op de Stadsdialoog! Bent u professional? Denk er dan eens aan om een inwoner uit te nodigen om met u mee te gaan!
Ik meld me aan!

Theater ‘Zie de mens’ in MFC De Marke in Hattem

Op 11 juni wordt in MFC De Marke in Hattem de theatervoorstelling Zie de mens opgevoerd. Hiervoor wordt de sporthal omgetoverd tot theater. Er zijn 9 acteurs die elk op een eigen podium staan. De toeschouwers zitten daar midden tussenin, op 1,5 meter van elkaar. Zo is de voorstelling coronaproof en toch intiem.

Zie de mens wordt voor u gespeeld door een multicultureel theatercollectief van mensen die leven in kansarme en kwetsbare situaties, en theatermakers. Samen nemen zij u mee op een poëtische reis door de Nederlandse samenleving, zoals deze gezien en beleefd wordt door mensen aan de voet van de maatschappelijke ladder. Zie de mensis een persoonlijk document gebaseerd op autobiografische geschiedenissen uit hun leven. Zo brengt de theatervoorstelling op een authentieke manier een wereld over het voetlicht, die gewoonlijk ongezien en ongehoord blijft.

Naast dat Zie de menseen bijzondere theaterervaring is, dragen wij onze kennis van armoede over en roepen op tot solidariteit met allen die kansarm en kwetsbaar zijn. Op die manier hopen wij mensen te inspireren om samen te bouwen aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen zich thuis en veilig voelt.

Enkele reacties van toeschouwers:

 “Een heel sterke voorstelling. Bijzonder hoe de spelers een levensecht verhaal vertolken. Soms confronterend, dan weer kunstzinnig”.

“Fantastische voorstelling!! Goed acteerwerk, creatief concept. En bovenal het thema Zie de mens. Een hartverscheurende oproep om in de systeemwereld ondergeschikt te maken aan de menselijke maat.

 “ZEER DE MOEITE WAARD, om verschillende redenen: de authenticiteit van de verhalen die door de ervaringsdeskundigen worden verteld; de fantastische tekstregie; het gedreven spel; de prachtige vormgeving”.

“Het is een rake voorstelling die mij ook echt heeft geraakt.”

De voorstelling is gratis toegankelijk. We verzoeken u vriendelijk om u aan te melden.

Zie de mens in Hattem wordt georganiseerd i.s.m. De Vrijzinnigen Hattem en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Hattem en Cultuurfonds Hattem.

Waar:                   MFC De Marke

Adres:                  Daendelsweg 2, 8051 DX Hattem

Wanneer:           Zaterdag 11 juni om 20u00 (ontvangst vanaf 19u15)

Kosten:                Gratis. Vrije gift na afloop

Aanmelden:      Reserveer hier uw ticket: wresinskicultuur.nl/aanmelden

Iedereen t€elt festival Academiehuis Grote Kerk (Grote Markt).

Op donderdag 19 mei a.s. is er het ‘Iedereen t€elt festival’. Als Diaconaal Platform Zwolle zijn we direct betrokken geweest bij de organisatie van dit festival. Een vergelijkbare bijeenkomst heeft een aantal jaren geleden plaats gevonden bij de Hogeschool VIAA.

Voor dit festival is samenwerking gezocht met een aantal partners in de stad w.o. Present Zwolle, gemeente Zwolle, Stadkamer, Travers en ZwolleDoet.

Deze samenwerking heeft geleid tot het festival van donderdag 19 mei a.s.

Het is een markt en festival met een informatief, maar ook een leuk en gezellig karakter. Je kunt hier bijvoorbeeld informatie vinden over hoe je bewuster met beperkte middelen om kunt gaan.

Het zijn dure tijden voor iedereen en voor sommigen komt de klap wel extra hard aan. Wat kun je doen om beter rond te komen of wellicht ken je mensen die niet rond kunnen komen. Zwolle kent veel organisaties die hierbij kunnen helpen. Zo’n 50 organisaties presenteren zich op dit festival. Je kunt met deze organisaties kennis maken, informatie inwinnen of …………….

Het festival heeft ook een netwerkfunctie, het is gewoon leuk en ongedwongen op een unieke locatie.

In korte tijd en op een leuke en informele wijze kun je kennismaken met veel organisaties uit het sociaal domein. Het is niet alleen bedoeld voor diakenen of diaconale medewerkers, maar voor iedere Zwollenaar!

Daarom willen we jullie vragen om bijgaande publicaties zo breed mogelijk te verspreiden. Voor het festival zijn ook fysieke flyers en posters beschikbaar die op de leestafel kunnen worden gelegd of kunnen worden opgehangen. Laat het adres even weten en je krijgt per kerende post het gewenste aantal toegezonden.

We hopen dat velen van jullie en jullie gemeente er zijn. Goed om als diaconieën en kerken hier aanwezig te zijn en daarmee je betrokkenheid bij de stad te laten merken.

Zoals gezegd vindt het plaats op donderdag 19 mei a.s. van 11.00 tot 20.00 uur in het Academiehuis Grote Kerk (Grote Markt).

Hartelijke groet,

namens Diaconaal Platform Zwolle

Energietoeslag

DPZ geeft meer informatie over de regeling van de gemeente Zwolle met de compensatie van mensen die in de problemen komen door een hogere energienota.

In het najaar zal het Diaconaal Platform i.s.m. met de Commissie Gezamenlijke Kerken (dit is een kerkelijk noodfonds) een actie op touw zetten om deze mensen verder te helpen. Kort gezegd, het gaat dan om mensen die door een enorme stijging van hun energienota niet meer in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. De stijging van de energiekosten is niet de enige financiële barrière. Er is een stapeling van maatregelen en ontwikkelingen waardoor mensen met een laag inkomen in de financiële problemen komen.

Het wachten met een actie tot in het najaar heeft een aantal redenen.

Door de bijdrage van € 800,– van de gemeente Zwolle kan de stijging voorlopig worden opgevangen. Dit zal zoals het zich laat aanzien niet voldoende zijn. Daarom willen we als diaconieën bijspringen als mensen met een laag inkomen in het najaar niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Voor meer informatie lees bijgaande documentatie over de beschikking en de toeslag.

Groene kerken

In de week voor Pasen organiseren we een webinar met het thema:

PASEN: EEN VERNIEUWDE EN/OF NIEUWE SCHEPPING?

Jan Wolsheimer, directeur van Missie Nederland, komt met ons nadenken en praten over de belofte van een nieuwe aarde en wat dit betekent voor onze inspanningen nu. 

We nodigen jou, je werkgroep en gemeenteleden van harte uit om deel te nemen!
Stuur deze uitnodiging gerust door in je netwerk. 

Dinsdag 12 april 2022, van 20:00 – 21:30 uur via Zoom 

Vooraankondiging

Op 19 mei 2022 organiseren de gemeente Zwolle en het Diaconaal Platform Zwolle in samenwerking met verschillende organisaties de ‘Wegwijsbeurs’ in het Academiehuis. Deze informatiemarkt heeft als doel meer aandacht en bekendheid onder Zwollenaren te generen voor organisaties die zich bezig houden armoederegelingen, schuldhulpverlening en laaggeletterdheid.