Bestuur en bezetting

Indeling Stuurgroep met ingang apr. 2022:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter – Fokke van Dalen (RK parochie Thomas a Kempis)

Secretariaat – Wim van Ree (Protestantse kerken Zwolle)

Verslaglegging – vacature (a.i. Wim van Ree)

Stuurgroepleden:

Klankbord groep sociaal domein – Lubbert Schenk (Gereformeerde kerk II)

Stadsdeel Noord – vacature

Stadsdeel Oost – vacature

Stadsdeel Zuid – Maaike Broeksema (VEZ – Rieteweg)

Stadsdeel West – Lubbert Schenk

Stadsdeel Midden – Wim van Ree

Leerhuis – Peter van de Kamp a.i. (Gereformeerde kerken)

Projecten – Wiebe Feenstra (Christelijk Gereformeerde kerken)

Diaconaal Beraad:
De diakenen uit de aangesloten kerkelijke diaconieën van het DPZ (zie pagina’s stadsdelen).

Inner circle organisaties

De direct bij het DPZ betrokken of primair handelende organisatie in het sociaal domein (vb.: Stichting Present, Zwolle Doet, participatieraad Zwolle, SVEZ, de Herberg, De Bres, Gift City enz.)

Organogram