Organisatie

Stuurgroep

Bestuursvorm van het DPZ. Zij vertegenwoordigt het DPZ naar buiten toe en heeft binnen haar werkvorm profielen ter ondersteuning.
Het dagelijks bestuur wordt vormgegeven door voorzitter en secretaris.

Diaconaal beraad

Bijeenkomst van diaconale afgevaardigden van de bij het DPZ aangesloten kerken met geagendeerde agenda op thema onderwerpen. De aangesloten kerken vindt u op de pagina’s wijkgemeenschappen.

Klankbordgroep Sociaal Domein

Het volgen van ontwikkeling en veranderingen in het publieke domein.
Het informeren en adviseren van de stuurgroep over veranderingen in wetgeving, participatie, wonen, welzijn en zorg. De Klankbordgroep volgt specifiek op de sociale onderwerpen de ontwikkelingen in de gemeente Zwolle en staat in nauw contact met de Participatieraad.

Secretariaat

Het volgen van ontwikkeling op de terreinen van Communicatie en Samenleving ten aanzien van kerken, diaconie en de (inwoners) van de gemeente Zwolle. Vormgeven aan sociale media als website en facebook Verzorgen van secretariële verslagen en documentatie tbv de DPZ leden.

Projecten

De projecten worden facultatief verzorgd. Voor de actuele ontwikkelingen verwijzen we naar de pagina barmhartig handelen.