Agenda onderwerpen DPZ Stuurgroep

  1. Infomarkt diaconale en sociale organisaties
  2. Ontwikkeling kerken en sociale wijkteams
  3. Leerplan diaconaal handelen
  4. Bevorderen relaties met de politieke partijen (CDA en CU)
  5. Bevorderen van relaties met sociale partners
  6. Bevorderen van de relatie met verantwoordelijk wethouder en gemeentelijke relaties in het sociaal domein
  7. Onderhouden contacten kerken
  8. Corona en de betekenis voor diaconaal handelen
  9. Missionaire handelingen in de wijken van Zwolle

Heeft u een onderwerp voor de diaconale agenda van het DPZ bestuur? Stuur dan een e-mail. Alvast hartelijk dank.