Agenda onderwerpen DPZ Stuurgroep

  1. Herbronning Diaconaal Beraad als wens van aangesloten kerken
  2. Ontwikkeling kerken en sociale wijkteams
  3. Leerplan diaconaal handelen 2024-225
  4. Bevorderen relaties met de politieke partijen (CDA en CU)
  5. Bevorderen van relaties met sociale partners
  6. Bevorderen van de relatie met verantwoordelijk wethouder en gemeentelijke relaties in het sociaal domein
  7. Ontwikkeling diaconaal werk in wijken
  8. Missionaire handelingen in Zwolle

Heeft u een onderwerp voor de diaconale agenda van het DPZ bestuur? Stuur dan een e-mail. Alvast hartelijk dank.