Agenda onderwerpen DPZ Stuurgroep

  1. Infomarkt diaconale en sociale organisaties
  2. Ontwikkeling kerken en sociale wijkteams
  3. Leerplan diaconaal handelen
  4. Bevorderen relaties met de politieke partijen (CDA en CU)
  5. Bevorderen van relaties met sociale partners
  6. Bevorderen van de relatie met verantwoordelijk wethouder en gemeentelijke relaties in het sociaal domein
  7. Onderhouden contacten kerken
  8. Corona en de betekenis voor diaconaal handelen
  9. Missionaire handelingen in de wijken van Zwolle

Heeft u een onderwerp voor de diaconale agenda van het DPZ bestuur? Stuur dan een e-mail. Alvast hartelijk dank.

Vergaderdatums van de stuurgroep en het diaconaal beraad voor 2021 (behoudens wijzigingen)

Maandag;Opmerkingen
Maandag 11 januari 2021 
Maandag 8 februari 2021 
Maandag 15 februari 2021Diaconaal Beraad
Maandag 8 maart 2021 
Maandag 12 april 2021 
Maandag 3 mei 2021 
Maandag 17 mei 2021Diaconaal Beraad
Maandag 14 juni 2021 
Maandag 13 september 2021 
Maandag 27 september 2021Diaconaal Beraad
Maandag 11 oktober 2021 
Maandag 8 november 2021 
Maandag 29 november 2021Diaconaal Beraad
Maandag 13 december 2021