De Stadsdialoog op 3 juni!


Na een aantal digitale stadsdialogen vinden wij het geweldig dat wij u nu weer live mogen ontmoeten! De Stadsdialoog heeft het thema Gezondheid en Armoede. Rondom dit thema organiseren verschillende partijen interactieve workshops. Wij ontmoeten u graag op 3 juni bij het SIO!


Datum: 3 juni 2022
Inloop: Vanaf 9.00 uur
Programma: 9:30-12:00 uur met aansluitende lunch
Plaats: SIO Zwolle, Thorbeckelaan 2, Zwolle
Aanmelden: Aanmelden kan onderaan dit bericht


Workshops: U kunt aan 2 van de 5 onderstaande workshops deelnemen. U hoeft zich hier niet van tevoren voor aan te melden.
Blijf in beweging!
Sporten is goed voor lichaam en geest en gezamenlijk sporten levert waardevolle sociale contacten op. Maar sporten is niet altijd vanzelfsprekend als je moet rondkomen van een krap budget. SportService Zwolle ondersteunt en motiveert inwoners die toch graag in beweging komen met verschillende projecten.
Buurtsportcoach Maaike van Vugt werkt in Holtenbroek en boekt mooie resultaten met zowel volwassenen als kinderen. Zij vertelt graag meer over hun aanpak, over het maatwerk dat vaak mogelijk is, óók als je net boven het sociaal minimum leeft.
Gezond opgroeien in armoede
Gezond opgroeien in armoede is niet vanzelfsprekend. Passende kleding, een fiets, een goed bed en matras, kunnen sporten. Het zijn vaak grote kostenposten voor ouders. Hoe kunnen we signaleren en hoe werken we als partijen in de stad goed samen? Hoe leg je het eerste contact met ouders? Basisschool Het Carillon en de GGD geven inzicht in cijfers en de praktijk.
Met weinig poen toch gezond doen?!
Gezond eten is vaak duur. Zeker nu de prijzen stijgen. Hoe kun je met een klein budget alsnog een gezonde maaltijd op tafel zetten? En hoe verhouden de keuzes rondom gezond eten zich tot de andere uitdagingen van rondkomen van een klein budget? Studenten van Windesheim dagen u graag uit om op interactieve wijze te ervaren voor welke keuzes u komt te staan in deze situatie.
Vervuilde woningen en mensen met verzameldwang
Gerard Oosterlaar is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij GGD IJsselland en werkt als traject begeleider Hygiënische probleem huishoudens. Samen met psychiater Aukelien van Nijen vertelt hij over vervuilde woningen en mensen met verzameldwang. Schaamte, sociaal isolement en zorgmijding spelen een belangrijke rol. Aukelien gaat in op de psychiatrische aspecten van hoarding (verzameldwang) en belicht de relatie met armoedeproblematiek.
Armoede & energie: hoe houden we energie betaalbaar?’
Een gezond huis is ook een warm huis. Maar met de huidige energieprijzen is dat voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Energiearmoede neemt hierdoor snel toe. Mensen hebben een te laag maandbedrag of zijn juist bang om energie te gebruiken. Terwijl we met kleine maatregelen of ander gedrag energie kunnen besparen. Hoe helpen we mensen met energie besparen en het isoleren van hun huis? Hoe signaleren we deze problemen? Welke tools zijn er al en wat mist er nog?
Het programma:
09:30 – 09:45 uur Opening Stadsdialoog door dagvoorzitter Francien Lange
09:45 – 10:30 uur Workshopronde 1
10:30 – 10:45 uur Pauze (15 minuten)
10:45 – 11:30 uur Workshopronde 2
11:30 – 11:45 uur Samenvatting workshops
11:45 – 11:55 uur Belangrijke mededelingen/initiatieven vanuit deelnemers
11:55 – 12:00 uur Afronding
12:00 – 12:30 uur Napraten en elkaar ontmoeten met een kleine lunch
Aanmelden
Wij zien u graag op de Stadsdialoog! Bent u professional? Denk er dan eens aan om een inwoner uit te nodigen om met u mee te gaan!
Ik meld me aan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *