Honger, dorst en kleden

Hongerig zijn betekent vandaag de dag in ons land een tekort aan inkomen hebben. Het betekent een dagelijkse strijd om monden te voeden. Maar hongerig zijn betekent ook een behoefte hebben aan woorden. Woorden die ons helpen zin te geven aan ons bestaan. We zullen dit toelichten.

Daadwerkelijk voeden
Is dat nu nodig in ons land zou je je afvragen? Een land dat door weten en regelingen op het gebied van sociale zekerheid een basisinkomen verzekerd on van te leven. Een land dat wereldwijd tot de top behoort daar waar het gaat om economie en welvaart. Juist ook in zo’n land is hongerig zijn nabij. Velen redden het niet om in de versnelde ontwikkeling van ons land wetten en regels te volgen. Zij vallen uit de boot. Ook het leven zelf brengt vele wissels met zich mee en leidt in vele gevallen tot een onherroepelijke weg van verarming en nood. Het ontstaan van de voedsel banken mag een teken zijn voor de nood die velen in ons land treft.

Jezus spreekt over aalmoezen. Het is een gebaar dat maar klein lijkt en dat vaak wordt verzuimd in onze maatschappij. Sommige mensen zeggen zelfs dat het slecht is voor de maatschappij, dat de armen er niet om moeten vragen en hun vraag wordt gezien als een misdaad of een falen. In een maatschappij waar zwakheid wordt gezien als falen, betekent het vragen om een bijdrage in wat voor een vorm dan ook, het tonen van je noden en je zwakheid. Maar voor ons Christenen is geven erg belangrijk. Zeker omdat het buiten gesloten zijn van de mens die langs de kant van de weg zit doorbreekt.

Het geven van aalmoezen of een donatie is het begin. Door te geven erken ik dat wat ik heb niet alleen voor mij is; dat een deel van mijn bezit aan de armen toebehoort. Door geven help ik zelfs de armen die ver weg zijn, wiens roep mij bereikt.

Tastbare hulp
Een aalmoes is ook aandacht geven aan iemand die het nodig heeft. Iemand die we altijd voorbij lopen maar juist die ene keer toch aanspreken en er mee in gesprek raken. Geven betekent veel, maar in het bijzonder betekent het tastbare hulp. Het betekent zelfs onmiddellijke hulp, maar ook iets anders. Het betekent de armen niet vermijden, maar hen helpen en hun vriend zijn.
Een aalmoes geven wordt een dienst; dat betekent: het geven van een deel van onze tijd, ons hart, ons leven aan die ene arme, dat kind, die gevangene, die oudere, die zieke. Geven wordt dan een woord van vriendschap en hulp. Het is een persoonlijke relatie met de behoeftigen, die tastbaar en vrijgevig wordt. Geven breekt de muur af die ons scheidt van de armen. Het is een daad van liefde.

Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven (Mat. 25, 35). – Foto Pixabay