Duurzaam

Paus Franciscus roept ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen. In navolging van deze oproep heeft het DPZ een notitie opgesteld met technisch inhoudelijke tips op het verbeteren van gebouw en de bijbehorende installaties.

Notitie DPZ Energiebesparingen en duurzame verbeteringen voor kerkgebouwen

Notitie CU en Groen Links van 2022 met betrekking tot een energie armoede plan

Verdere inspirerende initiatieven rond duurzaamheid en geloof gebaseerd op de 5 kenmerken van duurzaam geloven;

1. Groen is je schepper eren:

Luc 16: 2 Hij riep hem dus en vroeg: Wat hoor ik daar van u? Geef rekenschap van uw beheer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven. Hoe blijven wij wel rentmeester van deze wereld en eren wij God. Paus Franciscus noemde dit het 8e werk van Barmhartigheid in vervolg op de tekst in Mattheus 25. Meer hierover op de site www.laudate-si.nl of www.groengelovig.nl

2. Groen is het levende beschermen

Duurzaamheid is met name een life-style veranderende beweging. Je kunt je verdiepen in de deze life-style door het volgen van een cursus van de Stichting Micha Nederland. Meer hier over kun je vinden op www.michanederland.nl

3. Groen is je nalatenschap doorgeven

Een andere organisatie zet zich in voor bewustwording rond klimaatverandering. Dat is Operation Noach. Een organisatie die met name christenen in het Verenigd Koninkrijk bij elkaar brengt in de strijd tegen klimaatverandering. Meer hier over kun je vinden op www.operationoach.org.

4. Groen is eerlijk

Wereldwijd zijn er christelijke bewegingen die zich voor behoud van de natuur zich inzetten. Daarvan hebben we in Zwolle een lokale afdeling van A Rocha. Meer over hen kun je vinden op www.arocha.nl

5. Groen is voorbeeld zijn

In Nederland kennen we de beweging van Groene Kerken. Met GroeneKerken willen Kerk in Actie en Tear kerken ondersteunen om duurzamer en groener te worden en faciliteren dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Meer hier over kun je vinden op  www.groenekerken.nl

Bent u ook een groene kerk?
Groene kerk vignet

De duurzame kerken van Zwolle met het groene vignet: De Hoofdhof in Berkum, Adventskerk, CGK Zwolle met 3 kerkgebouwen en het Dominicanenklooster.