Meldpunt

Meldpunt Loverboys
www.s-hg.nl
Loverboys zijn over het algemeen jonge mannen die veelal minderjarige meisjes verleiden en vervolgens dwingen tot prostitutie. De meisjes worden vaak emotioneel en financieel afhankelijk gemaakt van hun ‘vriendje’ en een weg terug lijkt er voor hen niet te zijn. Deze problematiek gaat ook Zwolle niet voorbij. Wil je een melding doen van loverboy
problematiek of erover doorpraten Bel of mail het Meldpunt Loverboys (onderdeel van het Steunpunt Huiselijk Geweld).
T: 0900 – 126 26 26

Meldpunt sexueel misbruik
www.meldpuntmisbruik.nl
“Het Meldpunt” (Zwolle) Seksueel misbruik in kerkelijke relaties of intimidatie.
T: 038-4232125

Rechtswinkel
www.huisadvocaten.nl www.juridischloket.nl
De Rechtswinkel is een vrijwilligers organisatie waarbinnen rechtenstudenten zich inspannen om werknemers, huurders, consumenten, en andere hulpbehoevenden te helpen bij het oplossen van een juridisch probleem.
Koggelaan

Gevelornament voormalig Huis van bewaring – Foto Fokke van Dalen ’13

Steunpunt Huiselijk Geweld Zwolle
www.s-hg.nl
Het steunpunt is er voor iedereen die op wat voor manier dan ook met huiselijk geweld te maken heeft. Het is bedoeld voor zowel slachtoffers als pleger’s van geweld, getuigen betrokkenen en professionals. Jong en oud, mannen en vrouwen. Mensen uit grote en kleine families of verschillende culturen.
Postbus 1058 , 8001 BB Zwolle
Tel.: 0900-126 26 26
E: info@s-hg.nl

Steunpunt Informele Zorg
www.vrijwilligerswerkzwolle.nl
www.informelezorgzwolle.nl
Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.n Steunpunt Informele Zorg staat klaar voor
mensen met behoefte aan advies en praktische ondersteuning op het gebied van deze informele zorg. Dat kunnen zorgvragers zijn, mantelzorgers of vrijwilligers

Steunpunt Thuisadministratie
www.steunpuntthuisadministratie.nl
Centraal kennis en informatie punt voor mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van formulieren en het bijhouden van de thuisadministratie .

Advies- en meldpunt kindermishandeling
www.amk-nederland.nl
Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is de centrale instantie voor het vragen van advies over of het melden van kindermishandeling.
Centrale Aanmelding:
T: 088 – 856 78 00
Burgemeester Drijbersingel 39, 8021 JB ZwollePostbus 568, 8000 AN Zwolle T: 038 – 851 48 00F: 038 – 851 48 01E: amk@bjzo.n@dczw

Huiselijkgeweld
Doorverwijzing: www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2010/031210_convenant-jeugdzorg-en-huiselijk-geweld-zwolle
Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJZO) en het Steunpunt Huiselijk Geweld hebben een convenant afgesloten voor het afstemmen van meldingen. Wanneer een kind tussen 12 en 18 jaar is en in contact met huiselijk geweld kan deze hier terecht.
Postadres: Postbus 568, 8000 AN, Zwolle
Bezoekadres Zwolle: Burg. Drijbersingel 39,
Tel.: 038 – 851 48 00, Fax: 038 – 851 48 01

Eén-één-twee (112)
Alarm- en hulpcentrale voor alle vormen van nood.
T: 112

Landelijk bureau Slachtofferhulp Nederland
T: 030-234 01 16

SOS telefonische hulpdienst:
T: 0900-0767, in Zwolle: 038-426 89 99

Stichting Ambulante Fiom
T: 073-612 88 21, in Zwolle: 038-421 86 81

Transact informatielijn: Nederlands centrum sekse-specifieke zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld
T: 030- 230 06 66 (dagelijks tussen 9:00 en 12:30)

Korrelatie telefonische hulpdienst
T: 0900- 14 50

Riagg Zwolle T: 038 – 426 9 426,
voor andere steden; staan in het telefoonboek

Landelijke Organisatie Bureaus voor Rechthulp
T: 070- 363 63 86

Nederlandse Orde van Advocaten:
T: 070- 335 35 35

Clara Wichman Instituut
T: 020- 668 40 69