Jongerenwerk

Kindertelefoon
www.kindertelefoon.nl
Eén op de vijf kinderen heeft gerede kans op psycho-sociale problemen door pesten, intimidatie, angst of hyperactief gedrag. Word je gepest, heb je problemen thuis, ruzie met je vrienden of voel je je rot, dan kun je bellen of chatten met de Kindertelefoon. Wil je niet bellen of chatten, dan vind je wellicht een tip in onze vragenkast. De GGD Ijsselland pleit onder andere voor extra aandacht voor weerbaarheid binnen jeugdbeleid.
Projecten als Kanjer training en Marietje Kessels kunnen kinderen fysiek en mentaal weerbaarder maken en zo pest gedrag en angst intomen.
T: 0800 – 0432

Foto Volker – Fototentoonstelling ’16

Bureau Jeudzorg
www.bjzo.nl
Bureau Jeugdzorg Overijssel helpt jeugdigen bij het oplossen van de problemen tijdens het volwassen worden door ze aandacht te geven wanneer dat nodig is. Men is er voor elk kind, voor elke jongere van 0 tot 18 jaar in Overijssel. Helpt bij het oplossen van problemen. Geeft aandacht wanneer dat nodig is. Ondersteunt waar dat kan. Beschermt als dat moet.
Zelf bieden we geen langdurige hulp. Omdat we samenwerken met allerlei professionele organisaties weten we wel de weg naar goede hulp. Voor het inschakelen van gespecialiseerde hulpverleners is een indicatie nodig. Die indicatie kan het bureau regelen

CJG – Christelijke Jeugdzorg
www.sgj.nl

Centrum voor jeugd en gezin
www.cjgzwolle.nl
Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Soms is er begeleiding nodig in de eigen woonomgeving: ambulante hulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Zwolle zoekt de ouders van kinderen tot 6 jaar op om hulp te bieden, zonder indicatie. Ambulante hulp is bedoeld voor ouders die onzeker zijn en/of zich overbelast voelen. Het kan gaan om vragen als: Hoe zorg ik er voor dat mijn kind naar mij luistert? Hoe kan ik
omgaan met ruzies tussen de kinderen onderling en/of een kind met bijvoorbeeld ADHD? Het doel is dat ouders weer vertrouwen hebben in de opvoeding en anders omgaan met bepaalde situaties of probleemgedrag. Ouders krijgen hulp bij het vinden van oplossingen en mogelijkheden in alledaagse situaties. Bijvoorbeeld door samen met een begeleider te
kijken naar het kind, te oefenen en erover te praten. Als het nodig is wordt het sociale netwerk benut rondom het gezin zoals familie, school, kinderopvang. Afhankelijk van de omstandigheden, is er één tot twee keer per week contact met het gezin.
T: 038 – 455 46 55

GGD Ijsselland
www.ggdijsselland.nl
Pesten
Eén op de vijf kinderen heeft gerede kans op psycho-sociale problemen als pesten, angst of hyperactief gedrag. Dergelijke problemen komen vooral voor bij jongens en bij kinderen uit sociaal zwakkere milieus. De GGD pleit dan ook voor extra aandacht voor weerbaarheid binnen jeugdbeleid. Projecten als Kanjertraining en Marietje Kessels kunnen kinderen fysiek en mentaal weerbaarder maken en zo pestgedrag en angst intomen. SOA
Soa is de afkorting van seksueel overdraagbare aandoening. Vroeger werd het geslachtsziekte genoemd. Een soa krijg je als je vrijt met iemand die zelf een soa heeft. Je kan alleen een soa krijgen als je niet veilig vrijt. Veilig vrijen doe je met een condoom. Jammer is dat je er niets van hoeft te merken dat je een soa hebt. Misschien heb je helemaal geen klachten. Dan ga je ook niet naar de dokter voor een behandeling. Op die manier kan jij anderen weer besmetten. Veel soa ’s zijn goed te behandelen met
medicijnen. Maar er zijn er ook waar je onvruchtbaar van kan worden (chlamydia) of ernstig ziek van kan worden en er uiteindelijk aan dood kan gaan (Aids)
T: 038 – 428 16 00 Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle,
Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
E: info@ggdijsselland.nl
T: 038 – 428 14 28
F: 038 – 428 14 00.

Huiswerkbegeleiding
www.huiswerkbegeleidingzwolle.nl
Huiswerkbegeleiding Zwolle heeft als doel om voor elke leerling die dat
nodig heeft, volwaardige studiebegeleiding te bieden.
Enkstraat 67, 8012 VA, Zwolle
Tel.: 06 -575 960 46

Jeugdsportfons
www.jeugdsportfonds.nl
Deze Zwolse stichting biedt kinderen uit minder financieel draagkrachtige gezinnen de mogelijkheid om lid te worden van een Zwolse Sportvereniging. De doelstelling is om voor iedere jeugdige sport mogelijk te maken.
Werkerlaan 205, 8043 LV Zwolle

Jongerenpunt De Lure
www.jongerenpuntdelure.nl Bij het jongerenloket kun je terecht met alle vragen die te maken hebben met opleiding, werk en inkomen.
Hanzelaan 180 (achter het NS station), 8017 JE Zwolle
T: 038 – 498 51 30
Je bent welkom van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 – 16.30 uur.
E: info@jongerenpuntdelure.nl

Karakter
www.karakter.com/info.zwolle@karakter.com
Kinderen en jongeren 0-18 jaar kunnen hier terecht voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose, etc.
Dr. E. Schattenkerkweg 1, 8025 BW, Zwolle
T: 038 – 456 11 00,
F: 038 – 456 11 11

Leesachterstand www.taalpunt@stadkamer.nl Laaggeletterdheid T: 0800-0234444 (landelijke bel lijn Stichting Lezen @ Schrijven) www.ikwilleren.nl

MEE Ijsseloevers
www.mee-ijsseloevers.nl
www.bjzo.nl
Ondersteuning op alle terreinen van het dagelijkse leven. Informatie, advies en ondersteuning op het gebied Jeugd en Gezin, Leren en Werken, Vrienden en Relaties, Wonen en Samenleving Vrije tijd en Sport, Regelgeving en Geldzaken.
Jeugdzorg
Begeleid wonen
Inkomensbeheer
Preventief zorgbeleid
Dokter van Deenweg 2-10, 8025 BG, Zwolle
T: 038 – 455 46 46
E: info@meeijsseloevers.nl

Speciaal onderwijs
www.isoz.nl
Doorverwijzing via de website gemeente Zwolle:
www.zwolle.nl/wonen-leven/leren/speciaal-onderwijs.nl
Voor kinderen die extra zorg nodig hebben vanwege leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen is er speciaal onderwijs. Ouders kunnen kinderen niet rechtstreeks aanmelden op een school voor speciaal onderwijs, maar kunnen hiervoor terecht bij het Regionaal Expertise
Centrum (REC). Daar wordt eerst gekeken welke school meest geschikt is.
T: 038 – 452 52 97

Stichting Christelijke Jeudzorg – SGJ
www.sgj.nl
Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden. De jeugdzorg staat centraal in het gezin
Adres: Meeuwenlaan 4, 8011 BZ, Zwolle
T: 038 – 421 43 51

Trias jeugdhulp
www.triasjeugdhulp.nl
Onder andere medisch kinderdagverblijf maar ook begeleiden uithuisplaattsing
Een kind wordt niet zomaar uit huis geplaatst. Als het thuis echt niet meer gaat, vragen ouders hulp. Bureau jeugzorg kan ook een rol spelen bij de pleegzorg.
Dat komt bijvoorbeeld voor in de volgende situaties:
• een moeder moet plotseling voor een opname naar het ziekenhuis en er is geen opvang
• een kind wordt verwaarloosd of mishandeld
• ouders kunnen de opvoeding (tijdelijk) niet meer aan door persoonlijke problemen
• het gedrag van een kind is zo lastig dat de ouders de moed opgeven
• een kind is gehandicapt en de zorg is voor de ouders te zwaar
• een jongere loopt weg van huis, omdat er bijvoorbeeld voortdurend ruzie is.
De indicatie is nodig van bureau jeugdzorg.
www.bjzo.nl
24 uurs zorg De Gouwe
Gouwe 11, 8032 CA Zwolle
T: 038 – 453 77 60

4Kids Gastouderverblijf
www.4kids.nl/overijssel/8000-8099
Bij gastouderopvang vindt kinderopvang plaats bij gastouders, mensen die het leuk vinden om voor langere tijd uw kind bij hun of u thuis op te vangen. Gastouderopvang is dus kinderopvang in de huiselijke sfeer. Met deze vorm van opvang krijgt uw kind de aandacht en de vorm van aandacht, die het thuis ook van u zou ontvangen.
4Kids Gastouderbureau
De Haarstraat 14, 8141 EX Heino
T: 0572 – 341 000
F: 0572 – 341 001
E: info@4kids.nl