Eenzaamheid

De opstellers van de nota willen een handvat geven voor het pastoraat en diaconaat. De nota presenteert onder andere onderwerpen over eenzaamheid als definitie, oorzaken en gevolgen, uitgangspunten voor een zorgzame diaconale kerk, en aanpak en acties voor kerken. c2019

Zomaar wat cijfers::
38% van de bevolking heeft wel eens gevoelens van eenzaamheid
50% van de ouderen voelt zich wel eens eenzaam
77% van mensen met een meer langdurig psychisch probleem heeft last van eenzaamheid.

Oorzaken:
Een aantal oorzaken zijn: het eigen zelf beeld of verminderde sociale vaardigheden. Maar ook een verandering in het eigen netwerk door scheiding, verhuizing of verlies kan eenzaamheid veroorzaken.
Daarnaast zijn er maatschappelijke oorzaken als werk, inkomen of dergelijke die ruimte beperken en vereenzamen laat toenemen.

Definitie:
Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierige of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit) sociale relaties)

Gevolgen van eenzaamheid:
Onderzoek toont aan dat de gevolgen van eenzaamheid een verscheidenheid aan functionele, psychosociale en of fysiologische klachten tot gevolgen kunnen hebben

Download hier de brochure van DPZ over Eenzaamheid

Bronnen over eenzaamheid:

 • Zicht op eenzaamheid. Achtergronden, oorzaken en aanpak, Tilburg, T. Van Jong Gierveld 2007
 • wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid, Movisie 2006
  -www.eenzaamheid.nl
  -Positieve gezondheid, een concept, M. Huber, instituut voor positieve gezondheid 2018
  -Eenzaamheid in cijfers, Coalitie Erbij 2014

Suggesties voor informatie:

 • Samen Zwolle
 • Steunpunt mantel zorg
 • De luister lijn
 • Diaconaal Platform Zwolle – klankbord groep sociaal domein
foto’s uit de apeldoornse fototentoonstelling “De Ongezienen gezien” ’99