Vastgezet

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle, DSG Zwolle stelt zich ten doel om (ex-) gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken en organisaties in de regio Zwolle.
DSG Zwolle werkt zowel binnen als buiten de gevangenis. Op die manier wil DSG Zwolle de verbinding leggen tussen de vraag van gedetineerden en het aanbod van buiten.
Vanuit DSG Zwolle wordt ernaar gestreefd om (ex-) gedetineerden die in de regio Zwolle wonen, zoveel mogelijk in contact te brengen met bestaande overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. De stichting werkt aanvullend op andere organisaties die op dit terrein actief zijn.

Postadres: Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Telefoon: 06-83771104
E-mail: info@dsgzwolle.nl
IBAN: NL77 ABNA 0529516063
KVK 67532918 / RSIN 857056414

Penitiaire Inrichting Zwolle
De PI Zwolle bestaat uit een huis van bewaring, een gevangenis en een PPC (Penitentiair Psychiatrisch Centrum) voor zowel mannen als vrouwen. In de PI is geestelijke verzorging aanwezig voor begeleiding van gedetineerden. De hechtenis kan verschillend van lengte zijn. PI Zwolle, Postbus 40033 , 8004 DA ZWOLLE,
Huub van Doornestraat 15, 8013 NR ZWOLLE
T: 038 – 888 11 68 , Fax.: 038 – 888 1111.
Zie ook Vrijwilligers Koningskerk voor diaconale aandacht.

Reclassering: www.reclassering.nl Terugkeren in de maatschappij

De gevangene bezoeken