Dak boven je hoofd

Herberg De
www.herbergzwolle.nl
Opvanghuis voor dak- en thuislozen in Zwolle. De Herberg kent drie verschillende afdelingen. In het voorportaal is plaats voor mensen die op straat zijn beland en acuut in crisisopvang onderdak nodig hebben. De nacht opvang biedt iets meer privacy en hulp en ondersteuning. De laatste fase is het sociaal pension. Daar kunnen bewoners langer
blijven en krijgen ze de beschikking over een eigen kamer. Het sociaal pension is het laatste stadium op weg naar terugkeer in het ‘normale’ leven.
Nijverheidsstraat 1a, 8031 DZ Zwolle
T: 038 – 452 40 15

De Herberg Zwolle

Leger des Heils
www.cwzwoverijssel.legerdesheils.nl
De begeleidende tekst wordt momenteel herzien

Bres De
www.debreszwolle.nl
Dag inloop huis voor gasten die een veilige plek zoeken in de hectiek van het bestaan.
Er zijn mogelijkheden voor een praatje, even tot rust komen met een kopje koffie of dagactiviteiten in de vorm van spel

Buurthuis
www.zwolle.nederland-web.nl/r/Buurthuis
Adressen overzicht van de in Zwolle gevestigde buurthuizen en wijkcentra.

Kadera – Vrouwenopvang Overijssel
www.kadera.nl
Kadera aanpak huiselijk geweld is er voor iedereen die bij huiselijk geweld betrokken is. Voor slachtoffers, plegers, kinderen, familie, vrienden, buren en professionals. Kadera wil ervoor zorgen dat het huiselijk stopt en niet meer terugkomt. Men is gespecialiseerd in de opvang van vrouwen en hulpverlening voor vrouwen.

Limor www.limor.nl LIMOR helpt mensen in 3 stappen weer op weg: Opvangen, aanpakken, loslaten. Dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerde, schulden. Jongerenhuisvesting www.housingfirstnederland.nl