Diaconaal Leerhuis

Inleiding

heeft u behoefte binnen uw diaconaal werk naar meer achtergronden over diaconie? Of wilt u meer weten over diaconale samenwerking in de stad Zwolle? Bent u een nieuw gestarte diaken? Is uw kerk aangesloten bij het DPZ?

Dan zijn de leerhuisavonden van het DPZ mogelijk iets voor u.

Op initiatief van het Diaconaal Platform Zwolle (DPZ) is in onze stad in 2020 een Diaconaal Leerhuis opgestart. Dat heeft ermee te maken dat het DPZ in de afgelopen jaren van een werkgroepen-structuur is overgestapt naar een wijken-structuur (in de verschillende stadsdelen de lokale diaconieën zo veel mogelijk verbinden en laten samenwerken). Het past bij deze veranderde werkwijze om te werken aan de training en toerusting van de diakenen van de deelnemende kerken. Daarmee wordt ook een verschuiving zichtbaar van diaconale toerusting via een nationale kerk naar diaconale toerusting van meerdere kerken op lokaal niveau.

Leerhuisavonden over diaconaat (najaar 2023)

In het najaar van 2023 heeft het Diaconaal Leerhuis vier leerhuisavonden op de planning staan: lesavond 1 op 3 oktober, lesavond 2 op 17 oktober, lesavond 3 op 31 oktober en lesavond 4 op 14 november. 28 November is een eventuele reserve avond.

Indien alle avonden gevolgd zijn wordt een certificaat uitgereikt.

Voor meer informatie over de lesavonden verwijzen we graag naar de digitale flyer. Daarin staat ook de aanmeldingsprocedure. Wees er snel bij want vol is vol.

Barmhartigheid – Jong geleerd Oud gedaan Foto: Fokke van Dalen ’14