Discriminatie

Discriminatie is letterlijk “het maken van onderscheid”. In de huidige maatschappelijke context betekent discriminatie: “het ongelijk behandelen van personen of groepen op basis van kenmerken van die personen of groepen die in de gegeven situatie niet relevant zijn”. Het tweede gebod leert christenen echter om niet te discrimeneren om reden je naaste gelijk te behandelen als jezelf daarmee dien je geen onderscheid te maken of anderen anders te behandelen, ze achter te stellen of uit te sluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken.

Amnesty internationaal geeft wereldwijd aandacht aan het terug dringen van discriminatie. Voor meer achtergronden www.amnesty.nl