Logo Diaconaal Platform Zwolle

1) een duif van vrede, symbool voor de Geest van God, helper en trooster

2) de duif vliegt op, symbool voor een groeiende lijn in verbondenheid met omgeving en gemeenschap.

3) twee kleuren blauw als symbool van verschillende gedachten gevoed door een gezamenlijke christelijke levensbeschouwing.

4) witte letters in een blauw veld, kleuren die overeenkomen met het stadswapen van St. Michael, schutspatroon van de stad Zwolle.

5) een rood hart, symbool voor de barmhartige liefdewerken door omzien, zorg en gerechtigheid.

6) de tekst “samenleving”, getuigt van de inzet van kerken die actief willen zijn voor mensen die het moeilijk hebben ongeacht ras, achtergrond of gezindheid.

7) de tekst “platform Zwolle”, geeft de organisatievorm aan en de doelgroep waarvoor men actief is.