Vrijwilligersinzet

Present
www.stichtingpresent.nl./zwolle/
Zinvol vrijwilligerswerk samen met collega’s, je gezin of vrienden. Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor groepen vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Dit voor een dagdeel of voor langere tijd.
See more at: http://stichtingpresent.nl/zwolle/hoe-werkt-present/voor-vrijwilligers/
Adres: Postbus 40203, 8004 DE Zwolle T: 038 460 85 70 E: info@presentzwolle.nl

Zwolle Doet www.zwolledoet.nl Deze organisatie streeft naar een hoge mate van zelfredzaamheid voor vrijwilligers, mantelzorgers, hulpvragers en vrijwilligersorganisaties in Zwolle. Soms is er wel een steuntje in de rug nodig. Dan zijn wij er! Wij helpen hen om in hun kracht te staan. Dat doen we van mens tot mens en daarbij stellen we de persoon in kwestie centraal. Onze diensten zijn gericht op empowerment: we helpen mensen om zo veel mogelijk zélf stappen te zetten, te participeren of knelpunten op te lossen. De klant is leidend: we gaan uit van zijn/haar mogelijkheden, wensen, behoeften en referentiekader. Niets vinden wij gek, net als dat we ‘normaal’ ook maar een relatief begrip vinden; wij werken zonder oordeel. Met onze expertise en ondersteuning voorkomen we in het geval van mantelzorgers en vrijwilligers verdergaande problematiek en hulpverlening.

Straatmuziek – Foto Fokke van dalen ’14