Stadsdeel Zuid

Sociaal Wijkteam Zuid: Wijkcentrum de Pol Gelijkheid 18014 XC Zwolle

RK Parochie Thomas a Kempis – St. Jozefkerk — Foto Fokke van Dalen ’20

E: secretariaat@parochie-thomasakempis.nl
W: www.parochie-thomasakempis.nl

Wesite Diakens
W: www.ziehierdemens.nl
E: info@ziehierdemens.nl
Twitter: @diakenfokke

Overige lokaties:
Hattemerbroek – O.L. Vrouw Tenhemelopneming
Kampen – O.L. Vrouw Tenhemelopneming
Hasselt – Heilige Stephanus
Ijsselmuiden – O.L. Vrouwe Onbevlekte Ontvangenis

De parochie Thomas a Kempis heeft een samenwerkingsverband met de Norbertusparochie (Flevopolder: met kerken in Lelystad en Dronten)

Protestantse Kerk Nederland – Adventskerk — Foto Fokke van Dalen ’20

E: pkn.zwolle@planet.nl
W: www.pknzwolle.nl

Koningskerk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Landsheerlaan 5 8016 ET Zwolle
T: 038 – 466 05 33
E: scriba@koningskerk.nl
W: www.koningskerk.nl

Christelijk Gereformeerde Kerk – Zuiderhof — Foto Fokke van Dalen ’20

E: scriba@cgkzwolle.nl
W: www.zwolle.cgk.nl