Stadsdeel Noord

Sociaal Wijkteam Noord: Op maandag en dinsdag tussen 9:00 en 12:00 uur Multifunctioneel Centrum De BolderDobbe 298032 JW Zwolle
Op woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur:
Wijkcentrum HoltenbroekBachlaan 20, 8031 HL Zwolle

Christelijk Gereformeerde Kerk – Verrijzeniskerk — Foto Fokke van Dalen ’20

E: scriba@cgkzwolle.nl
W: www.zwolle.cgk.nl

Het Anker Gereformeerde kerk Meester Koolenweg 10 8042 GA Zwolle
T: 038-4660479
E: scriba@gereformeerde-kerk-zwolle.nl
W: www.gereformeerde-kerk-zwolle.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt – Opstandingskerk — Foto Fokke van Dalen ’20

E: kerkenraad@gkvzwollenoord.nl
W: www.gkvzwollenoord.nl

Protestantse Kerk Nederland – Sionskerk — Foto Fokke van Dalen ’20

E: pkn.zwolle@planet.nl
W: www.pknzwolle.nl

Kerkgebouw “Eben-Haëzer” Samen op weg gemeente
Lassuslaan 234 te Zwolle.

Gereja Protestan Maluku Tenggara (GPMT)
de Zuidoost Molukse Protestante Kerk, een  lokale kerkgenootschap.
Lassuslaan 234, 8031 XM Zwolle
E: GPMT@outlook.com.
T: 06. 23732973

Geredja Indili Maluku te Zwolle,
de Moluks Evangelische Kerk , een landelijke kerkgenootschap, wiens zetel (adres) in Houten zit  aan de 
Oud Wulfseweg 1-4, 3992 ET Houten
Contactadres GIM-Zwolle: GIM Classis Utara
E: kuhu5@home.nl
                                                   
Perseketuan Jemaat Musafir 
(Een samen op weg gemeente van de GIM-Zwolle en de GPMT). 
Lassuslaan 234, .8031 XM Zwolle
bmj.musafir@live.nl. tel: 06.23732973

Noodgemeente Protestan Maluku di Belanda, mrt53 te Zwolle, een landelijke kerkgenootschap.