Overheid en gemeente

Gemeente Zwolle: www.zwolle.nl IOAW – Inkomensvoorziening ouderen en arbeidsongeschikten IOAZ – Langdurige werklozen tussen 50 jaar en AOW leeftijd ISOZ – Meldpunt speciaal onderwijs zie ook www.isoz.nl Welzijn ouderen Wet bijzondere bijstand Wet poortwachter: www.weethoehetzit.nl WWB – Wet werk en bijstand WIA – Wet geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt Wajong – Wet jongeren gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Participatieraad: www.samenzwolle.nl Adviesorgaan uit de maatschappelijke bevolkingslagen van burgemeester en wethouders

Sociale wijkteams – zie pagina’s stadsdelen

Sociaal maatschappelijk werk: www.places.tomtom.com Overzicht maatschappelijk werk

UWV: www.uwv.nl Uitkeringsinstantie WW, WIA, Wajong, WAZ, WAZO, ZW en dergelijke CAK: www.hetcak.nl Uitbetalingsinstantie AWBZ regelingen

UWV Werkbedrijf: www.mediorweb.nl of www.regelhulp.nl Werkplein de Lure Trefpunt voor werkzoekende en werkgever