Energietoeslag

DPZ geeft meer informatie over de regeling van de gemeente Zwolle met de compensatie van mensen die in de problemen komen door een hogere energienota.

In het najaar zal het Diaconaal Platform i.s.m. met de Commissie Gezamenlijke Kerken (dit is een kerkelijk noodfonds) een actie op touw zetten om deze mensen verder te helpen. Kort gezegd, het gaat dan om mensen die door een enorme stijging van hun energienota niet meer in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. De stijging van de energiekosten is niet de enige financiële barrière. Er is een stapeling van maatregelen en ontwikkelingen waardoor mensen met een laag inkomen in de financiële problemen komen.

Het wachten met een actie tot in het najaar heeft een aantal redenen.

Door de bijdrage van € 800,– van de gemeente Zwolle kan de stijging voorlopig worden opgevangen. Dit zal zoals het zich laat aanzien niet voldoende zijn. Daarom willen we als diaconieën bijspringen als mensen met een laag inkomen in het najaar niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Voor meer informatie lees bijgaande documentatie over de beschikking en de toeslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *