Iedereen t€elt festival Academiehuis Grote Kerk (Grote Markt).

Op donderdag 19 mei a.s. is er het ‘Iedereen t€elt festival’. Als Diaconaal Platform Zwolle zijn we direct betrokken geweest bij de organisatie van dit festival. Een vergelijkbare bijeenkomst heeft een aantal jaren geleden plaats gevonden bij de Hogeschool VIAA.

Voor dit festival is samenwerking gezocht met een aantal partners in de stad w.o. Present Zwolle, gemeente Zwolle, Stadkamer, Travers en ZwolleDoet.

Deze samenwerking heeft geleid tot het festival van donderdag 19 mei a.s.

Het is een markt en festival met een informatief, maar ook een leuk en gezellig karakter. Je kunt hier bijvoorbeeld informatie vinden over hoe je bewuster met beperkte middelen om kunt gaan.

Het zijn dure tijden voor iedereen en voor sommigen komt de klap wel extra hard aan. Wat kun je doen om beter rond te komen of wellicht ken je mensen die niet rond kunnen komen. Zwolle kent veel organisaties die hierbij kunnen helpen. Zo’n 50 organisaties presenteren zich op dit festival. Je kunt met deze organisaties kennis maken, informatie inwinnen of …………….

Het festival heeft ook een netwerkfunctie, het is gewoon leuk en ongedwongen op een unieke locatie.

In korte tijd en op een leuke en informele wijze kun je kennismaken met veel organisaties uit het sociaal domein. Het is niet alleen bedoeld voor diakenen of diaconale medewerkers, maar voor iedere Zwollenaar!

Daarom willen we jullie vragen om bijgaande publicaties zo breed mogelijk te verspreiden. Voor het festival zijn ook fysieke flyers en posters beschikbaar die op de leestafel kunnen worden gelegd of kunnen worden opgehangen. Laat het adres even weten en je krijgt per kerende post het gewenste aantal toegezonden.

We hopen dat velen van jullie en jullie gemeente er zijn. Goed om als diaconieën en kerken hier aanwezig te zijn en daarmee je betrokkenheid bij de stad te laten merken.

Zoals gezegd vindt het plaats op donderdag 19 mei a.s. van 11.00 tot 20.00 uur in het Academiehuis Grote Kerk (Grote Markt).

Hartelijke groet,

namens Diaconaal Platform Zwolle

Energietoeslag

DPZ geeft meer informatie over de regeling van de gemeente Zwolle met de compensatie van mensen die in de problemen komen door een hogere energienota.

In het najaar zal het Diaconaal Platform i.s.m. met de Commissie Gezamenlijke Kerken (dit is een kerkelijk noodfonds) een actie op touw zetten om deze mensen verder te helpen. Kort gezegd, het gaat dan om mensen die door een enorme stijging van hun energienota niet meer in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien. De stijging van de energiekosten is niet de enige financiële barrière. Er is een stapeling van maatregelen en ontwikkelingen waardoor mensen met een laag inkomen in de financiële problemen komen.

Het wachten met een actie tot in het najaar heeft een aantal redenen.

Door de bijdrage van € 800,– van de gemeente Zwolle kan de stijging voorlopig worden opgevangen. Dit zal zoals het zich laat aanzien niet voldoende zijn. Daarom willen we als diaconieën bijspringen als mensen met een laag inkomen in het najaar niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Voor meer informatie lees bijgaande documentatie over de beschikking en de toeslag.

Groene kerken

In de week voor Pasen organiseren we een webinar met het thema:

PASEN: EEN VERNIEUWDE EN/OF NIEUWE SCHEPPING?

Jan Wolsheimer, directeur van Missie Nederland, komt met ons nadenken en praten over de belofte van een nieuwe aarde en wat dit betekent voor onze inspanningen nu. 

We nodigen jou, je werkgroep en gemeenteleden van harte uit om deel te nemen!
Stuur deze uitnodiging gerust door in je netwerk. 

Dinsdag 12 april 2022, van 20:00 – 21:30 uur via Zoom 

Vooraankondiging

Op 19 mei 2022 organiseren de gemeente Zwolle en het Diaconaal Platform Zwolle in samenwerking met verschillende organisaties de ‘Wegwijsbeurs’ in het Academiehuis. Deze informatiemarkt heeft als doel meer aandacht en bekendheid onder Zwollenaren te generen voor organisaties die zich bezig houden armoederegelingen, schuldhulpverlening en laaggeletterdheid. 

Oekraïne

De commissie gezamenlijke kerken, het kerkelijk noodfonds, gaat voor mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen en daardoor niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien een bijdrage verstrekken. Deze bijdrage kan worden aangevraagd via het Sociaal Wijkteam.

DPZ verder actief voor Oekraïne

De commissie gezamenlijke kerken, het kerkelijk noodfonds waarin 7 Zwolse diaconieën participeren en samenwerken, gaat voor mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen en daardoor niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien, een bijdrage verstrekken. In principe is deze bijdrage voor één week. Met de gemeente Zwolle zijn gesprekken gaande of zij dit willen overnemen. De bijdrage van de commissie heeft dan ook het karakter van een overbruggingskrediet. Een aanvraag hiervoor kan worden ingediend via de 5 Sociale Wijkteams van Zwolle (tijdens de inloopspreekuren). Zie hiervoor www.swtzwolle.nl. Ook kan en mag voor meer informatie contact worden opgenomen met ondergetekende.

Verder is het Diaconaal Platform betrokken bij de organisatie ‘Zwolle voor Oekraïne’. Deze informatie nogmaals bijgevoegd.

Ook zitten we als DPZ aan tafel bij een overleg tussen de Oekraïense gemeenschap in Zwolle, het Sociaal Wijkteam en Travers. Veel informatie krijgen we zo uit de eerste had en soms zijn we zelf die eerste hand. We komen elke dag meer te weten. Dus kom gerust met vragen. Als DPZ beschikken via onze kanalen over de meest actuele en juiste informatie.

GROTE INZAMELACTIE IN ZWOLLE VOOR OEKRAÏNE


Dringend behoefte aan goederen voor de Oekraïne! Helpt u ook mee?
Ook in Zwolle wordt er van alles georganiseerd om de mensen in de Oekraïne te helpen. Om deze hulp zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben een aantal mensen en organisaties de handen in één geslagen. Wat oorspronkelijk het initiatief was van Zwollenaar Marijke Smelt, is binnen twee weken uitgegroeid tot een organisatie van ruim 400 vrijwilligers.

Eind februari werd de Facebookgroep ‘Hulp aan Oekraïne vanuit Zwolle’ opgericht. Al snel kreeg deze groep heel veel leden en stroomde de hulpvragen én de aanbiedingen om te helpen binnen. Sindsdien zijn een aantal mensen dag en nacht bezig om een organisatie op touw te zetten om al deze hulp te coördineren.
Hulp: vraag en aanbod
Vanuit de Oekraïne worden we rechtstreeks benaderd door mensen die een gastgezin zoeken. Door die contacten weten we ook aan welke goederen er in Oekraïne behoefte is. Maar we worden ook benaderd door partijen (zowel particulier als bedrijven) die voor ons naar de Oekraïne willen gaan om goederen te brengen.

Zie de inzamelingspagina voor Oekraine.

Inzamelactie kerken voor Oekraïne

Wat hebben we nodig!? 

LET OP: ALLEEN SCHONE EN HELE GOEDEREN WORDEN INGENOMEN 

We zijn druk bezig met het verzamelen van goederen die richting Oekraïne kunnen. Daarbij hebben we jullie hulp nodig.  Onderstaande lijst bestaat uit goederen waar op dit moment behoefte aan is:  

– Bedden (zo licht mogelijk)  – Stapelbedden – Schone matrassen  – Hoofdkussens – Dekens – Lakens  – Kussenslopen – Dekbedovertrekken – Thermokleding – Ondergoed  – Sokken  – Babyvoeding – Kleding voor kinderen, geen jassen  – Pampers/luiers – Billendoekjes – Zeep – EHBO kit  – Verband  – Pleisters  – Maandverband  – Knuffels (niet al te groot en schoon) – Blikken macaroni, spaghetti, rijst, meel, groenteconserven (geen glas)  

Inleveren kan vanaf maandag 7 maart. Iedere werkdag tussen 14:00-17:00 en van 19:00-21:00 aan de Buitengasthuisstraat 8, 8041 AB, Zwolle. 

Let erop dat je kwalitatief goed spul brengt. Spullen die kapot of oud en versleten zijn kunnen we niet gebruiken. Kleding gesorteerd aanleveren.  Alvast super bedankt voor jullie hulp en aanbod! We hopen op deze manier met elkaar veel mensen te kunnen helpen in deze moeilijke tijd.

Kerken Zwolle helpen Oekraïne

Spontane acties brengen kerken Zwolle en vrijwilligers in vol overleg bij elkaar voor noodhulp aan vluchtelingen en slachtoffers van de oorlog die Oekraïne is overkomen.

Voor nu is een eerste taakverdeling opgezet:

Taak 1: informeren aan welke spullen behoefte is en die inzamelen waarbij het inzamelen al is begonnen.

Taak 2: Organiseren van gastgezinnen voor gevluchte Oekraïners waarbij de eerste 150 aanmeldingen binnen zijn.

Taak 3: het Installeren van een noodnummer voor gelden. Dit is geregeld door de Diaconie van de Protestantse Gemeente die aangewezen is als kasbeheerder. Donaties kunt u overmaken naar: NL12 RABO 0373 7399 66 Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Hulp Oekraïne De inzameling wordt voor acties in en van uit Zwolle gebruikt.

Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden dan kan dat via de Stichting Present Zwolle.

Voor vragen kunt u terecht bij oekrainezwollehulp@gmail.com

Wilt u de actualiteit van de acties volgen dan kan dat via facebook of deze berichten site van DPZ.

voor ieder die meewerkt en meehelpt zeggen we bij voorbaat al hartelijk dank namens de noodhulp behoeftigen in Oekraïne