Herdenking afschaffing Slavernij

Op 1 juli 2023 is het 160 jaar geleden dat de slavernij in Nederland is afgeschaft, en 150 jaar geleden dat slaven werkelijk vrij waren. 1 Juli is de dag van de afschaffing in 1873. In Suriname is de dag van de afschaffing van de slavernij een feestdag onder naam ‘Keti Koti’. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent ‘ketenen gebroken’. Of in de volksmond ‘Kettingen snijden’. Voor meer informatie en een programma zie Lutherse kerk

Intensivering samenwerking kerken Zuid

In de maand mei hebben de vier kerken in Zwolle-Zuid een intentieverklaring ondertekent om op diaconaal gebied verder samen te werken. De rk St. Jozefkerk, de Adventskerk, de koningskerk en de Zuiderhof willen op deze wijze vormgeven aan barmhartigheid, omzien en gerechtigheid geïnspireerd op de Bijbel. Het doel is hulp te bevorderen en te stimuleren voor bewoners in de wijk en er een coördinerende rol voor in te nemen. Het DPZ team Zwolle-Zuid werkt verder met vaste en bekende sociale partners.

Micha cursus Zwolle start binnenkort

Vanaf 17 mei start er weer een Micha Cursus in Zwolle. In de compleet vernieuwde Micha cursus ontdek je in zeven bijeenkomsten wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk.

Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

  • Zorgen voor de wereld om je heen
  • Duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld
  • Jouw talenten en mogelijkheden om recht te zetten wat krom is
  • Door middel van concrete en uitdagende opdrachten ontdek je hoe je met hoofd, hart en handen verschil kunt maken.

De cursus is gepland op de woensdagavonden 17 en 24 mei en 7, 14 en 21 juni. Daarnaast is er 1 doe-dag die jullie samen zullen plannen.

Er is plek voor 8 deelnemers, dus geef je snel op. Aanmelden en vragen kunnen via hopmanpeter@gmail.com.

Koningskerk organiseert symposium ‘De kerk en
het slavernijverleden’

‘De kerk en het slavernijverleden’. Met dit thema organiseert de Koningskerk op
12 april een symposium dat inzicht biedt in het slavernijverleden en de rol van de
kerk hierin. Keynotespreker prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius verzorgt de
hoofdlezing over de ‘Nederlands Atlantische Slavernij: achtergronden van de
excuses’. Iedereen is welkom op dit symposium. Daarom is de toegang gratis en
een vrije gift welkom.

Het symposium vindt plaats op woensdagavond 12 april van 19:00 tot 22:00 uur. Het
wordt gehouden in de Koningskerk aan de Landsheerlaan 5 in Zwolle. Vooraf aanmelden
is verplicht en je bestelt je ticket via www.jirk.nl. Er is plek voor maar 350 mensen, dus
wees er snel bij want vol is vol!
Tijdens het symposium verzorgt ook predikant Jeroen Sytsma van de Koningskerk
een lezing met als thema ‘Spreken en zwijgen’. Daarnaast spreekt Shirley Kambel over het vergroten van het historisch besef over het slavernijverleden en om elkaar daarin te leren kennen, te ontmoeten en de verbinding te zoeken. Kambel is voorzitter van Comité 30 juni / 1 juli Zwolle en kartrekker van Keti Koti Collectief.
Tijdens de avond is er ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. Hierbij treedt mr. Jan
de Beer op als gespreksleider en hij is ook avondvoorzitter van het symposium. Tenslotte
is er gelegenheid om elkaar werkelijk te ontmoeten onder het genot van koffie en/of thee
met wat lekkers erbij.
Het symposium sluit aan bij het Herdenkingsjaar Slavernijverleden dat duurt van 1 juli
2023 tot 1 juli 2024. Op 1 juli 2023 is het 160 jaar geleden dat de slavernij officieel door
de Nederlandse regering werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat de laatste mensen vrij werden.

Doriet Begemann | Vrijwilliger organisatie symposium | Koningkerk
e: info@bsharp-media.nl
w: www.koningskerk.nl

Symposium ‘Diaconie, hart van kerk en stad’ op 3 februari 

Wim van Ree 40 jaar diaconaal consulent Zwolle

Diaconaal consulent Wim van Ree is veertig jaar werkzaam bij de kerk van Zwolle. Ter gelegenheid daarvan is op vrijdagmiddag 3 februari het jubileumsymposium ‘Diaconie, hart van kerk en stad’ in de Jeruzalemkerk in Zwolle. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Wim van Ree is in dienst van de Protestantse Gemeente Zwolle en is van daaruit ook secretaris van het Diaconaal Platform Zwolle, een samenwerkingsverband van diaconieën van maar liefst 27 Zwolse kerken. Van Ree is als sleutelfiguur betrokken bij tal van initiatieven in de stad om mensen te ondersteunen die in de knel zitten en hij is aanspreekpunt voor veel maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Sprekers tijdens het symposium zijn Peter van de Kamp (emeritus docent praktische theologie TU Kampen/Utrecht) over Bijbelse noties bij armoede, Michiel van Willigen (wethouder armoede en schulden gemeente Zwolle) over nieuwe armoede, en Gerard den Hertog (emeritus hoogleraar systematische theologie TU Apeldoorn) over Dietrich Bonhoeffer ‘Bidden en het goede doen onder de mensen’.   

Het symposium is van 14.00 tot 15.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Om 16.00 uur is er een receptie met gelegenheid om Wim van Ree te feliciteren. Locatie: Assendorperdijk 134 te Zwolle. In de bijlagen de flyer van het symposium en een kleine foto van Wim van Ree. 

Week van gebed 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

Op vrijdagavond 20 januari aanstaande wordt door het Diaconaal Platform een oecumenische gebedsviering gehouden in de st. Jozefkerk aan de Ministerlaan. Thematiek: “Doe goed, zoek recht”. Aanvang is 19:00 uur. Voorganger permanent rk diaken Fokke van Dalen.

Zwolle deelt Warmte

Noodfonds gestart

Met ‘Zwolle deelt warmte’ vragen we uw/jouw aandacht voor mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief van de Commissie Gezamenlijke Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle.

We zorgen voor financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen. Deze ondersteuning door de Commissie Gezamenlijke Kerken is voor de korte termijn, totdat er langdurige ondersteuning door een andere organisatie of de gemeente Zwolle geboden kan worden. Het gaat hier dan ook om een eenmalige tegemoetkoming.

Noodfonds
De Commissie Gezamenlijke Kerken is een kerkelijk noodfonds van meerdere diaconieën van Zwolse kerken dat al sinds 1988 bijdragen verleent aan inwoners van Zwolle die niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. De Diaconie van de Protestantse Gemeente is de penvoerder. De PCI van de parochie Thomas a Kempis en het rectoraat St. Thomas van Aquino is één van de dragende partijen van de commissie.

Leefgeld

De bijdrage van het noodfonds is een opstart naar meer structurele hulp in de vorm van de Voedselbank of buurten voor een boodschap voor mensen onder de 130% minimum inkomen. Daarnaast is het eerste leefgeld bedoeld voor hen die boven de norm van 130% vallen totdat hier ook meer structurele hulp van bijvoorbeeld een Sociaal Wijkteam, Sociaal Raadslieden of SchuldHulpMaatje geboden kan worden. De gemeente Zwolle heeft toegezegd het leefgeld om de reden van noodhulp door energiekosten niet te korten op voorzieningen.

Help ook mee!
We vragen u/jou om een financiële bijdrage te leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken.

Dit kan via het rekeningnummer NL12 RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. ‘Zwolle deelt warmte’.

Aanvraagformulier

Hulpaanbieders

Deze actie wordt mede ondersteund door het Diaconaal Platform Zwolle.

Alvast hartelijk dank!

Vredesweek 2022 met activiteiten

Doe je mee met het bouwen aan  een Vredesengel?

De Vredesweek gaat dit jaar over “Generatie Vrede staat op!” Daarom nodigen we kinderen uit om samen met kunstenares Jacomijn Schellevis verder te bouwen aan een Vredesengel. Op 17 september onthullen we de Vredesengel aan het begin van de Walk of Peace. Deze vredeswandeling is dit jaar in de wijk  Assendorp .

Dit is een initiatief van het Vredesplatform Zwolle www.vredesplatformzwolle.nl en de Kinderraad.

Of noteer een datum en activiteit uit het programma van 17 tot en met 25 september en zie alvast naar het programma in de flyer voor pagina of de flyer binnen pagina. Je kunt gewoon langs komen bij de activiteit.

De Stadsdialoog op 3 juni!


Na een aantal digitale stadsdialogen vinden wij het geweldig dat wij u nu weer live mogen ontmoeten! De Stadsdialoog heeft het thema Gezondheid en Armoede. Rondom dit thema organiseren verschillende partijen interactieve workshops. Wij ontmoeten u graag op 3 juni bij het SIO!


Datum: 3 juni 2022
Inloop: Vanaf 9.00 uur
Programma: 9:30-12:00 uur met aansluitende lunch
Plaats: SIO Zwolle, Thorbeckelaan 2, Zwolle
Aanmelden: Aanmelden kan onderaan dit bericht


Workshops: U kunt aan 2 van de 5 onderstaande workshops deelnemen. U hoeft zich hier niet van tevoren voor aan te melden.
Blijf in beweging!
Sporten is goed voor lichaam en geest en gezamenlijk sporten levert waardevolle sociale contacten op. Maar sporten is niet altijd vanzelfsprekend als je moet rondkomen van een krap budget. SportService Zwolle ondersteunt en motiveert inwoners die toch graag in beweging komen met verschillende projecten.
Buurtsportcoach Maaike van Vugt werkt in Holtenbroek en boekt mooie resultaten met zowel volwassenen als kinderen. Zij vertelt graag meer over hun aanpak, over het maatwerk dat vaak mogelijk is, óók als je net boven het sociaal minimum leeft.
Gezond opgroeien in armoede
Gezond opgroeien in armoede is niet vanzelfsprekend. Passende kleding, een fiets, een goed bed en matras, kunnen sporten. Het zijn vaak grote kostenposten voor ouders. Hoe kunnen we signaleren en hoe werken we als partijen in de stad goed samen? Hoe leg je het eerste contact met ouders? Basisschool Het Carillon en de GGD geven inzicht in cijfers en de praktijk.
Met weinig poen toch gezond doen?!
Gezond eten is vaak duur. Zeker nu de prijzen stijgen. Hoe kun je met een klein budget alsnog een gezonde maaltijd op tafel zetten? En hoe verhouden de keuzes rondom gezond eten zich tot de andere uitdagingen van rondkomen van een klein budget? Studenten van Windesheim dagen u graag uit om op interactieve wijze te ervaren voor welke keuzes u komt te staan in deze situatie.
Vervuilde woningen en mensen met verzameldwang
Gerard Oosterlaar is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij GGD IJsselland en werkt als traject begeleider Hygiënische probleem huishoudens. Samen met psychiater Aukelien van Nijen vertelt hij over vervuilde woningen en mensen met verzameldwang. Schaamte, sociaal isolement en zorgmijding spelen een belangrijke rol. Aukelien gaat in op de psychiatrische aspecten van hoarding (verzameldwang) en belicht de relatie met armoedeproblematiek.
Armoede & energie: hoe houden we energie betaalbaar?’
Een gezond huis is ook een warm huis. Maar met de huidige energieprijzen is dat voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Energiearmoede neemt hierdoor snel toe. Mensen hebben een te laag maandbedrag of zijn juist bang om energie te gebruiken. Terwijl we met kleine maatregelen of ander gedrag energie kunnen besparen. Hoe helpen we mensen met energie besparen en het isoleren van hun huis? Hoe signaleren we deze problemen? Welke tools zijn er al en wat mist er nog?
Het programma:
09:30 – 09:45 uur Opening Stadsdialoog door dagvoorzitter Francien Lange
09:45 – 10:30 uur Workshopronde 1
10:30 – 10:45 uur Pauze (15 minuten)
10:45 – 11:30 uur Workshopronde 2
11:30 – 11:45 uur Samenvatting workshops
11:45 – 11:55 uur Belangrijke mededelingen/initiatieven vanuit deelnemers
11:55 – 12:00 uur Afronding
12:00 – 12:30 uur Napraten en elkaar ontmoeten met een kleine lunch
Aanmelden
Wij zien u graag op de Stadsdialoog! Bent u professional? Denk er dan eens aan om een inwoner uit te nodigen om met u mee te gaan!
Ik meld me aan!