Week van Gebed

De thematische oecumenische viering in de week van gebed in de gemeente Zwolle wordt gehouden door het Podium van Kerken in de week van 17 tot en met 24 januari. Thema zal zijn “Blijf in mijn liefde” volgens Johannes 15, 5-9

Voor meer informatie Podium van Kerken

Kerstgedachte

Juist in deze periode van verwachting hebben we meer en meer de behoefte bij elkaar te zijn om de geboorte van Christus en het feest van warmte en licht te vieren. De cijfers Corona besmettingen beperken ons hier echter ten zeerste. In deze tijd is omzien naar elkaar in geloof, hoop en liefde juist belangrijk. Die ene handreiking of glimlach kan toch zoveel voor een ander betekenen. Daarover kunt u in onze kerstgedachte meer lezen.

Kerstpakkettenactie 2020

Ruim 2.700 huishoudens in Zwolle hopen ook dit jaar weer een kerstpakket te ontvangen
via de Stichting KerstZwolle. Helaas is het door alle corona-maatregelen niet mogelijk om
producten te gaan inzamelen in de verschillende winkels.

De kerstpakkettenactie is al jaren echt een actie van en voor Zwollenaren. We hopen dat
ook dit jaar jullie bereid zijn samen een succes van deze editie te maken. Samen geven
we 2750 kerstpakketten! Wilt u weten hoe u mee kunt doen? Lees dan de nieuwsbrief en doneer via een tikkie
Dankjewel alvast namens KerstZwolle.

Voedselbankinzameling

Peperbuskerk
Vanaf 22 november t/m 12 december kunt u houdbare producten brengen naar de kerk. Die zal naast de gebruikelijke vieringen voor ieder ook op zaterdagen geopend zijn. Er is met name behoefte aan de volgende producten: wasmiddelen, vis in blik, jus d’orange en pot- of blikgroenten. de werkgroep richt zich daarnaast graag op biologisch verantwoorde of natuurlijke producten om dat de arme kant van Nederland die producten zelf minder kan kiezen. Zaterdag 28 november van 13:00 – 16:00 uur; Zaterdag 5 december van 10:00-13:00 uur en Zaterdag 12 december van 13:00 – 16:00 uur. Tevens is een collectebus opgesteld. DPZ ondersteunt deze actie van harte.

Kinderarmoede

We zijn heel blij dat enkele weken geleden een nieuwe editie van de Herbergkrant is verschenen en we daarin konden schrijven hoe we er in onze mooie stad voor kinderen die leven in armoede, willen zijn, zie de ingesloten PDF. Omdat zo voorstelbaar is dat mensen in deze tijd minder snel een Herbergkrant kopen, is dit artikel nu voor verdere publicatie beschikbaar.

Freddy Eikelboom, Joop van Ommen en Jan de Beer

PDF uit Herbergkrant

Barmhartige Samaritaan weer terug geplaatst

In Oktober 1957 werd het beeld van de Samaritaan geplaatst in het toen nieuw gebouwde verpleegsterhuis van ziekenhuis De Wezenlanden. Na afbraak in 2019 is op 5 november j.l. het toenmalig geplaatste kunstwerk van August Manche door wethouder Ed Anker onthuld.

Foto Lia Smit ’20

Diaconaal beraad

in verband met de aangescherpte Corona beperking van het kabinet heeft de stuurgroep besloten het diaconaal beraad van 16 november te laten vervallen

Actie voor de Voedselbank Zwolle.

20 maart 2020 Binnen het Diaconaal Platform was het een idee om de Voedselbank te ondersteunen met een voedselactie.
De horeca Zwolle heeft het afgelopen weekend z’n voorraad geschonken aan de Voedselbank Zwolle. Dit is voor de korte termijn belangrijk. Voor de langere termijn is er structureel meer nodig.
Op dit moment merkt de Voedselbank Zwolle dat de aanvoer in natura stagneert doordat kerken, scholen en andere organisaties gesloten of niet actief zijn.
In principe koopt de Voedselbank zelf geen voedsel, omdat men wil voorkomen dat goed voedsel wordt weggegooid.
In de huidige situatie is men het meest geholpen met giften en andere donaties. De Voedselbank kan bij de supermarkten tegen inkoopprijs kopen waardoor het geven van donaties nu extra belangrijk en aantrekkelijk is. Bovendien is het goedkoper, effectiever en veiliger dan een voedselactie doordat er geen menselijk contact is.
Men volgt hierbij nauwgezet de voorschriften van RIVM en de Voedselbanken Nederland.
Het Diaconaal Platform wil de Diaconieën en de leden van de kerken oproepen om (extra) te geven aan de Voedselbank Zwolle, zodat de voedselvoorziening van alle Zwollenaren gegarandeerd is.
Het IBAN-rekeningnummer is: NL 56 INGB 0001 4861 19
t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o. o.v.v. Aankoop voedsel.

Klik hier voor het laatste nieuws van Freddy Eikelboom, Joop van Ommen en Jan de Beer
200331 Zwollenaren steunen massaal Voedselbank definitieve versie.pdf

Handreikingen diaconaal handelen ten tijde van de Corona crisis.

17 maart 2020 Het Diaconaal Platform bied in een aantal documenten handreikingen aan diaconieën of individuen in mogelijk handelen naar een ander die juist nu hulp nodig heeft en niet gezien wordt.
Verder zijn opgenomen een aantal activiteiten en mogelijkheden in Zwolle.
De Handreiking willen we geen statisch document doen laten zijn. Het DPZ staat open voor aanvullingen, suggesties en ideeën. Geef deze gerust door.

17 mrt 20 Handreiking en tips in tijden van de Coronacrisis
Update met aanvullingen “Handreikingen en tips”