eeTze

Een augustus overdenking

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis maar het licht in ons wat we het meeste vrezen. We vragen ons zelf af: “Wie ben ik om mezelf briljant, schitterend begaafd of geweldig te achten”.

Maar waarom zou je dat niet zijn ? Je bent een kind van God! Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden. Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jou kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren. De glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig. En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheden dat zelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, Zal alleen al onze nabijheid anderen bevrijden.

1994 Nelson Mandela (tekst: Miranne Williamson)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *