DPZ verder actief voor Oekraïne

De commissie gezamenlijke kerken, het kerkelijk noodfonds waarin 7 Zwolse diaconieën participeren en samenwerken, gaat voor mensen die Oekraïense vluchtelingen in huis nemen en daardoor niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien, een bijdrage verstrekken. In principe is deze bijdrage voor één week. Met de gemeente Zwolle zijn gesprekken gaande of zij dit willen overnemen. De bijdrage van de commissie heeft dan ook het karakter van een overbruggingskrediet. Een aanvraag hiervoor kan worden ingediend via de 5 Sociale Wijkteams van Zwolle (tijdens de inloopspreekuren). Zie hiervoor www.swtzwolle.nl. Ook kan en mag voor meer informatie contact worden opgenomen met ondergetekende.

Verder is het Diaconaal Platform betrokken bij de organisatie ‘Zwolle voor Oekraïne’. Deze informatie nogmaals bijgevoegd.

Ook zitten we als DPZ aan tafel bij een overleg tussen de Oekraïense gemeenschap in Zwolle, het Sociaal Wijkteam en Travers. Veel informatie krijgen we zo uit de eerste had en soms zijn we zelf die eerste hand. We komen elke dag meer te weten. Dus kom gerust met vragen. Als DPZ beschikken via onze kanalen over de meest actuele en juiste informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *