Help mee met de kerstpakkettenactie en schrijf je nu in!

We gaan er weer voor, samen met jou, in het weekend van 15 en 16 december! Inzamelen in de supermarkt, producten sorteren bij de voedselbank en kerstpakketten uitdelen aan sociale minima in Zwolle. DE kerstpakkettenactie van Zwolle gaat er weer voor, samen met jullie! Zo’n 2.800 huishoudens in Zwolle rekenen ook dit jaar weer op een feestelijk kerstpakket vol ingezamelde producten uit Zwolle. Deze jaarlijkse kerstactie, voor en door Zwollenaren, kan alleen maar bestaan dankzij jouw hulp!

De Kerstpakkettenactie Zwolle heeft zich als doel gesteld om dit jaar 2.800 mooie dozen te maken. Deze zijn voor bijvoorbeeld de Voedselbank en de daklozenopvang. Wist u dat we bij de actie maar liefst 700 vrijwilligers nodig hebben? Daar gaan we dit jaar weer voor! 

Wanneer kan je helpen?

Via het online inschrijfformulier op www.kerstzwolle.nl kan je jezelf – of als groep –eenvoudig inschrijven voor een klus op vrijdag 15 december, zaterdag 16 december, maandag 18 december of dinsdag 19 december.

Wat kan je doen?
Er zijn verschillende klussen om je op in te schrijven:

1) het inzamelen van boodschappen in een supermarkt

2) het coördineren van het inzamelen van de boodschappen bij supermarkten,

3) het vervoeren van de boodschappen van de winkel naar de voedselbank,

4) het sorteren van de boodschappen bij de voedselbank en

5) het inpakken van de kerstpakketten.

Geld geven mag ook
De webshop op www.kerstzwolle.nl is ook dit jaar weer in gebruik en er wordt al volop geshopt! Hier kan je een kerstpakket kopen of doneren. En hebt je geen tijd voor een vrijwilligersklus? Je kan natuurlijk ook geld doneren via onze website www.kerstzwolle.nl.

Bedankt!
Meer weten over de actie? Kijk op www.kerstzwolle.nl. Hou ook onze Facebookpagina in de gaten voor updates en nieuwtjes. Help jij mee om ook deze kerst de sociale minima van Zwolle te verrassen met een goedgevuld kerstpakket? Alvast bedankt!

Leerhuisavonden afgesloten bij de Voedselbank

op 14 november jongsleden werden door het DPZ de vier Leerhuisavonden afgesloten voor de cursisten die hoofdzakelijk bestonden uit aangestelde diakenen. De eerste avond werd verzorgd door Derk jan van der Poel die een inleiding verzorgde over praktisch diaconaat. Peter van der Kamp verzorgde de 2e avond met een theologische verdieping over het diaconaat. De derde avond werd verzorgd door Wiebe Feenstra en Karin te Horst die als gemeentelijk ervaringsdeskundige inging op de praktijk van armoede en schulden. In de vierde avond verzorgde Fokke van Dalen een presentatie over het DPZ en Derko den Otter en Nellie Sporre verzorgden de presentatie over de voedselbank. De avond werd afgesloten met het uitreiken van een leerhuis certificaat.

Certificaat leerhuisavond 2023

Herdenking afschaffing Slavernij

Op 1 juli 2023 is het 160 jaar geleden dat de slavernij in Nederland is afgeschaft, en 150 jaar geleden dat slaven werkelijk vrij waren. 1 Juli is de dag van de afschaffing in 1873. In Suriname is de dag van de afschaffing van de slavernij een feestdag onder naam ‘Keti Koti’. De naam stamt uit het Sranantongo en betekent ‘ketenen gebroken’. Of in de volksmond ‘Kettingen snijden’. Voor meer informatie en een programma zie Lutherse kerk

Intensivering samenwerking kerken Zuid

In de maand mei hebben de vier kerken in Zwolle-Zuid een intentieverklaring ondertekent om op diaconaal gebied verder samen te werken. De rk St. Jozefkerk, de Adventskerk, de koningskerk en de Zuiderhof willen op deze wijze vormgeven aan barmhartigheid, omzien en gerechtigheid geïnspireerd op de Bijbel. Het doel is hulp te bevorderen en te stimuleren voor bewoners in de wijk en er een coördinerende rol voor in te nemen. Het DPZ team Zwolle-Zuid werkt verder met vaste en bekende sociale partners.

Micha cursus Zwolle start binnenkort

Vanaf 17 mei start er weer een Micha Cursus in Zwolle. In de compleet vernieuwde Micha cursus ontdek je in zeven bijeenkomsten wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk.

Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

  • Zorgen voor de wereld om je heen
  • Duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld
  • Jouw talenten en mogelijkheden om recht te zetten wat krom is
  • Door middel van concrete en uitdagende opdrachten ontdek je hoe je met hoofd, hart en handen verschil kunt maken.

De cursus is gepland op de woensdagavonden 17 en 24 mei en 7, 14 en 21 juni. Daarnaast is er 1 doe-dag die jullie samen zullen plannen.

Er is plek voor 8 deelnemers, dus geef je snel op. Aanmelden en vragen kunnen via hopmanpeter@gmail.com.

Koningskerk organiseert symposium ‘De kerk en
het slavernijverleden’

‘De kerk en het slavernijverleden’. Met dit thema organiseert de Koningskerk op
12 april een symposium dat inzicht biedt in het slavernijverleden en de rol van de
kerk hierin. Keynotespreker prof. dr. Alex van Stipriaan Luïscius verzorgt de
hoofdlezing over de ‘Nederlands Atlantische Slavernij: achtergronden van de
excuses’. Iedereen is welkom op dit symposium. Daarom is de toegang gratis en
een vrije gift welkom.

Het symposium vindt plaats op woensdagavond 12 april van 19:00 tot 22:00 uur. Het
wordt gehouden in de Koningskerk aan de Landsheerlaan 5 in Zwolle. Vooraf aanmelden
is verplicht en je bestelt je ticket via www.jirk.nl. Er is plek voor maar 350 mensen, dus
wees er snel bij want vol is vol!
Tijdens het symposium verzorgt ook predikant Jeroen Sytsma van de Koningskerk
een lezing met als thema ‘Spreken en zwijgen’. Daarnaast spreekt Shirley Kambel over het vergroten van het historisch besef over het slavernijverleden en om elkaar daarin te leren kennen, te ontmoeten en de verbinding te zoeken. Kambel is voorzitter van Comité 30 juni / 1 juli Zwolle en kartrekker van Keti Koti Collectief.
Tijdens de avond is er ruimte om vragen te stellen aan de sprekers. Hierbij treedt mr. Jan
de Beer op als gespreksleider en hij is ook avondvoorzitter van het symposium. Tenslotte
is er gelegenheid om elkaar werkelijk te ontmoeten onder het genot van koffie en/of thee
met wat lekkers erbij.
Het symposium sluit aan bij het Herdenkingsjaar Slavernijverleden dat duurt van 1 juli
2023 tot 1 juli 2024. Op 1 juli 2023 is het 160 jaar geleden dat de slavernij officieel door
de Nederlandse regering werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat de laatste mensen vrij werden.

Doriet Begemann | Vrijwilliger organisatie symposium | Koningkerk
e: info@bsharp-media.nl
w: www.koningskerk.nl

Symposium ‘Diaconie, hart van kerk en stad’ op 3 februari 

Wim van Ree 40 jaar diaconaal consulent Zwolle

Diaconaal consulent Wim van Ree is veertig jaar werkzaam bij de kerk van Zwolle. Ter gelegenheid daarvan is op vrijdagmiddag 3 februari het jubileumsymposium ‘Diaconie, hart van kerk en stad’ in de Jeruzalemkerk in Zwolle. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Wim van Ree is in dienst van de Protestantse Gemeente Zwolle en is van daaruit ook secretaris van het Diaconaal Platform Zwolle, een samenwerkingsverband van diaconieën van maar liefst 27 Zwolse kerken. Van Ree is als sleutelfiguur betrokken bij tal van initiatieven in de stad om mensen te ondersteunen die in de knel zitten en hij is aanspreekpunt voor veel maatschappelijke organisaties en de gemeente.

Sprekers tijdens het symposium zijn Peter van de Kamp (emeritus docent praktische theologie TU Kampen/Utrecht) over Bijbelse noties bij armoede, Michiel van Willigen (wethouder armoede en schulden gemeente Zwolle) over nieuwe armoede, en Gerard den Hertog (emeritus hoogleraar systematische theologie TU Apeldoorn) over Dietrich Bonhoeffer ‘Bidden en het goede doen onder de mensen’.   

Het symposium is van 14.00 tot 15.30 uur. Inloop vanaf 13.30 uur. Om 16.00 uur is er een receptie met gelegenheid om Wim van Ree te feliciteren. Locatie: Assendorperdijk 134 te Zwolle. In de bijlagen de flyer van het symposium en een kleine foto van Wim van Ree. 

Week van gebed 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

Op vrijdagavond 20 januari aanstaande wordt door het Diaconaal Platform een oecumenische gebedsviering gehouden in de st. Jozefkerk aan de Ministerlaan. Thematiek: “Doe goed, zoek recht”. Aanvang is 19:00 uur. Voorganger permanent rk diaken Fokke van Dalen.

Zwolle deelt Warmte

Noodfonds gestart

Met ‘Zwolle deelt warmte’ vragen we uw/jouw aandacht voor mensen die door de stijgende energiekosten niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Het is een initiatief van de Commissie Gezamenlijke Kerken en het Diaconaal Platform Zwolle.

We zorgen voor financiële ondersteuning voor de mensen die dit het meeste nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan leefgeld voor een aantal dagen, zodat mensen boodschappen kunnen doen. Deze ondersteuning door de Commissie Gezamenlijke Kerken is voor de korte termijn, totdat er langdurige ondersteuning door een andere organisatie of de gemeente Zwolle geboden kan worden. Het gaat hier dan ook om een eenmalige tegemoetkoming.

Noodfonds
De Commissie Gezamenlijke Kerken is een kerkelijk noodfonds van meerdere diaconieën van Zwolse kerken dat al sinds 1988 bijdragen verleent aan inwoners van Zwolle die niet meer in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. De Diaconie van de Protestantse Gemeente is de penvoerder. De PCI van de parochie Thomas a Kempis en het rectoraat St. Thomas van Aquino is één van de dragende partijen van de commissie.

Leefgeld

De bijdrage van het noodfonds is een opstart naar meer structurele hulp in de vorm van de Voedselbank of buurten voor een boodschap voor mensen onder de 130% minimum inkomen. Daarnaast is het eerste leefgeld bedoeld voor hen die boven de norm van 130% vallen totdat hier ook meer structurele hulp van bijvoorbeeld een Sociaal Wijkteam, Sociaal Raadslieden of SchuldHulpMaatje geboden kan worden. De gemeente Zwolle heeft toegezegd het leefgeld om de reden van noodhulp door energiekosten niet te korten op voorzieningen.

Help ook mee!
We vragen u/jou om een financiële bijdrage te leveren en zo deze hulpactie mogelijk te maken.

Dit kan via het rekeningnummer NL12 RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. ‘Zwolle deelt warmte’.

Aanvraagformulier

Hulpaanbieders

Deze actie wordt mede ondersteund door het Diaconaal Platform Zwolle.

Alvast hartelijk dank!

Vredesweek 2022 met activiteiten

Doe je mee met het bouwen aan  een Vredesengel?

De Vredesweek gaat dit jaar over “Generatie Vrede staat op!” Daarom nodigen we kinderen uit om samen met kunstenares Jacomijn Schellevis verder te bouwen aan een Vredesengel. Op 17 september onthullen we de Vredesengel aan het begin van de Walk of Peace. Deze vredeswandeling is dit jaar in de wijk  Assendorp .

Dit is een initiatief van het Vredesplatform Zwolle www.vredesplatformzwolle.nl en de Kinderraad.

Of noteer een datum en activiteit uit het programma van 17 tot en met 25 september en zie alvast naar het programma in de flyer voor pagina of de flyer binnen pagina. Je kunt gewoon langs komen bij de activiteit.