Zorg

Hospice Zwolle
www.hospicezwolle.nl
Kleinschalig verblijf voor gasten in de laatste fase van hun leven.
Het project kent een bouw- en opstartfase en kan nu nog geen gasten opnemen.
p/a Assendorperstraat 48 8012 CA Zwolle
E: info@hospicezwolle.nl

De zieken verzorgen en bezoeken

Palliatieve zorg
www.netwerkpalliatievezorg.nl
Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. De terminale zorg en stervensbegeleiding is hier een onderdeel van. De zorg of verpleging richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Icare
www.icare.nl
Thuiszorg voor alle leeftijdsgroepen en voor alle zorg behoeften. Dankzij de ledenvereniging, die bestaat uit 400.000 huishoudens, kunnen ze allerlei diensten bieden die er anders niet zouden zijn. Om zorg te verkrijgen is een indicatie stelling van het CIZ nodig.
Postbus 900, 7940 KE, Meppel
T: 0900 – 88 33 24 uur per dag, 7 dagen in de week

IntermeZZo
IntermeZZo wil een rustpunt zijn voor iedereen die door kanker geraakt is. Het is een nazorgcentrum, met een inloopfunctie dat zich richt op ontspanning en rust. Op lotgenotencontact en gezelligheid. Op praten en zwijgen. Op een veilige plek tussen thuis en ziekenhuis. Dit gebeurt dankzij een coördinator en zo’n dertig gedreven vrijwilligers, die dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur IntermeZZo bemensen.
Bezoekadres:
Dr.Spanjaardweg 29, Zwolle.
Telnr. 038-4246088.

Isala klinieken
Gedeelte van Isala waar mensen met HIV of Aids geholpen kunnen worden.
Hospicezorg
T: 038-424 44 79

ANGO
www.ango.nl
Gehandicapt of invalide
Organisatie van en voor mensen met een lichamelijke functiebeperking en lichamelijk chronisch zieken.

Audiologisch Centrum Zwolle
www.aczwolle.nl
Het Audiologisch Centrum Zwolle is een gespecialiseerd centrum voor onderzoek, revalidatie, advies en begeleiding voor mensen met gehoorproblemen en kinderen met een taal- en spraakachterstand.
Oosterlaan 20, 8011 GC Zwolle

Buurtzorg Zwolle
www.zwolle.buurtzorg.net
www.buurtzorgnederland.com
Buurtzorg Nederland is een landelijke thuiszorgorganisatie. Het gaat om wijkverpleging voor persoonlijke zorg thuis in de vorm van verzorging en verpleging, specialistische verpleging, palliatieve zorg en zorg na een ziekenhuisopname.
Trefwoorden: Buurtzorg Zwolle; palliatieve zorg; stervensbegeleiding; thuiszorg; wijkverpleging
24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week:
T: 06 – 12 55 44 41

Agathos
www.leliezorggroep.nl/onze-zorg
Ambulante organisatie die in Zwolle werkt in verpleging en verzorging vanuit een christelijke levens visie. Dagelijks zorgen we voor- en verlenen we hulp aan mensen die, net als wij, schepsels zijn van God. Daarom heeft ieder leven waarde! Ongeacht leeftijd, ziektebeeld of hulpvraag. We gaan uit van ieders mogelijkheden. Geïnspireerd door Bijbelse barmhartigheid zijn we betrokken, attent, warm en liefdevol. We doen graag goed aan allen. Daarom is iedereen welkom.